Při zápisu by měli školáci umět především základní barvy, čísla, rozpoznat tvary, složit jednoduchý obrazec či zavázat si tkaničku. Problémem dnešních prvňáků však bývá především výslovnost a celková schopnost komunikace.

„Děti jsou velmi pasivní. Málo poslouchají pohádky, nemají dostatek kontaktu s vrstevníky. Často spíše sedí a dívají se na televizi,“ říká ředitel Pedagogicko – psychologické poradny v Hradci Králové Václav Mrštík. Odborníci radí, že rodiče by měli s dětmi více mluvit, aby se řeč nestala důvodem k odkladu.

Svou roli sehrává i prostředí školy, kam dítě většinou vstupuje úplně poprvé.

„Snažíme se dětem zápis co nejvíc zpříjemnit, aby se nebály. U nás se koná formou hry. Budoucí prvňáčci putují po škole v doprovodu našich žáků převlečených za pohádkové postavy. Na jednotlivých stanovištích plní úkoly, jež mají ověřit jejich připravenost,“ vysvětlila ředitelka ZŠ Hořiněves Naděžda Petrusová. (sir)

Aktuální termíny a podmínky zápisů:

K zápisu do první třídy musí rodiče přinést rodný list a zdravotní průkaz dítěte a také svůj občanský průkaz . K zápisu musejí i děti, jejichž rodiče žádají o odklad školní docházky.

Termíny zápisů základních škol:

ZŠ a MŠ Boharyně – 23. ledna od 15 do 17 hodin

Masarykova jubilejní Základní škola a Mateřská škola Černilov 13. a 14. února

ZŠ a MŠ Černožice – 27. ledna od 14 do 16.30 hodin

ZŠ Dohalice – 27. ledna od 13 do 16 hodin

ZŠ a MŠ Probluz, Dolní Přím – 23. ledna od 13 do 16 hodin

ZŠ Kosičky – 4. února od 14 do 16 hodin

ZŠ a MŠ Kratonohy – 27. ledna od 14 do 17 hodin

ZŠ a MŠ Lhota pod Libčany – 29. ledna od 16 do 18 hodin

ZŠ a MŠ Lovčice – 10. února od 14 do 17 hodin

ZŠ a MŠ Mžany – 11. února od 14 hodin

ZŠ a MŠ Nechanice – 23. ledna od 13 do 17 hodin

ZŠ a MŠ Františka Škroupa Osice 26. ledna od 12 do 17 hodin

ZŠ Smiřice – 23. ledna od 15 hodin

ZŠ Třebechovice p. O. – 23. ledna od 14 do 18 h. a 24. ledna od 8 do 10 h.

ZŠ Nepolisy – 11. února od 13 do 16 hodin

První soukromá ZŠ HK – 23. ledna od 15 do 17 hod. a 24. ledna od 9 do 11 hod.

ZŠ a MŠ Jana Pavla II. HK – 23. ledna od 14 do 18 h. a 24. ledna od 9 do 12 h.

PRO HENDIKEPOVANÉ PRVŇÁKY:

K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte, zdravotní průkaz a

někde i odborný posudek.

ZŠ a MŠ Prointepo – 10. února od 14 do 18 hodin

ZŠ pro žáky s vadami sluchu HK – 6. února od 12 do 15 hodin

ZŠ Nový Bydžov – 4. a 5. února od 7.30 do 14 hodin

Speciální základní škola HK – 3. února od 8 do 15 hodin