Sloganem škola hrou, a to téměř doslova, se řídí základní škola Sion, která patří mezi církevní zařízení. „Přestože většina kantorů jsou křesťané, škola je otevřena všem dětem. Víra není podmínkou,“ říká zástupce ředitele Jiří Vaculík.

Školáci v Sionu zažívají poněkud jiné vyučovací hodiny. Hned po ránu je čeká setkání s kapitánem, při kterém si zazpívají, a spolu s učiteli si povídají o vztazích ve škole, mezi svými spolužáky nebo o dalších tématech. „V naší škole jsou žáci považováni za námořníky a učitelé za kapitány jednotlivých lodí tedy tříd. Společně cestujeme po světě a prožíváme různá dobrodružství,“ vysvětlil Vaculík.

Od toho se také odvíjí styl výuky. „Klademe důraz na individuální přístup. Tomu přizpůsobujeme i metody používané při vyučování. Inspirovali jsme se v zahraničí, například v Americe, Anglii nebo Holandsku,“ upřesnil Vaculík. Žáci často pracují v týmech a plní úkoly, které se prolínají všemi předměty. V tomto ohledu se přece jen Sion přibližuje výuce v běžné škole, kde kromě klasických hodin, v níž se přednáší látka, pracují žáci na projektových dnech, při nichž také v týmech přemýšlejí nad daným tématem.

„Žáci však nejsou známkováni. Mají každodenní slovní hodnocení a poté i týdenní kartu, do níž se zaznamenává pomocí smajlíků, zda náplň výuky zvládají nebo nikoliv,“ dodal Jiří Vaculík. Menším zádrhelem může být situace, kdy školní osnovy Sionu nejsou zcela shodné s náplní jednotlivých ročníků v ostatních školách. V klíčových pátém a devátém ročníku by však mělo být vše vyrovnáno.

Trochu odlišnou školou je i První soukromá základní škola. Opět se na první místo dostávají netradiční metody výuky a individuální přístup ke každému žákovi. „Naší zvláštní tradicí se staly Čtvrteční čaje, kdy se při šálku sejdou děti, jejich rodiče i kamarádi. Mohou si popovídat a pobavit se u zajímavého programu,“ uvedla ředitelka školy Svatava Černá.

Stejně jako většina ostatních škol nabízí „první soukromá“ mnoho kroužků a při hodinách je využívána moderní technika. „Zakládáme si skutečně na přístupu k jednotlivci a na rozvoji samostatnosti a tvořivosti,“ objasnila jedinečnost školy ředitelka. Rodiče však musejí počítat s tím, že za deset měsíců, tedy jeden školní rok, zaplatí 14 tisíc. „Pokud ze závažných důvodů nelze částku uhradit, je možné se domluvit na jiné výši nebo na úplném oproštění od platby,“ dodala Černá.

Třetí, poněkud jinou školou v okrese je také základní škola Jana Pavla II. Ta spadá do církevních zařízení a jejím zřizovatelem je královéhradecké biskupství.

Ve venkovských „malotřídkách“ se často ani nezvoní

close zoom_in Hradecko – Základní školy v malých obcích na Hradecku se mohou také pyšnit moderní výukou.

Do lavic usedají stejně jako jejich vrstevníci ve městě, ale na rozdíl od nich mají za spolužáky i děti z vyšších ročníků. V „malotřídkách“, které fungují v menších obcích, se školní život řídí trochu jinými pravidly. Někdy ani po každé hodině nezvoní. Stačí na začátek, o velké přestávce a na konec vyučování.

„Na vesnici se všichni velmi dobře znají. Platí to i pro školu. Je to takový rodinný typ výuky,“ říká Hynek Hradecký, ředitel Základní a Mateřské školy v Měníku. Ta má dohromady třicet žáků. Jinde by to byla hodně naplněná třída. Tady rovnou celá škola. „Máme spojenou výuku pro první a druhou třídu. Další skupinu tvoří žáci třetí, čtvrté a páté třídy,“ vysvětluje ředitel.

Pro kantory však není vůbec jednoduchý úkol vyučovat najednou dva nebo tři odlišné ročníky. „Je to těžké. Část hodiny se učitel věnuje látce jednoho ročníku a druhý má zadanou samostatnou práci, poté se to otočí. Děti se takto naučí velmi dobře samostatné práci,“ říká ředitel. Při přechodu na druhý stupeň základní školy, který už bývá ve městě nebo větší obci, nejsou překvapeny. „Spíše naopak. Stalo se nám také, že naši bývalí žáci byli vyhlášeni nejlepšími v ročníku. Umějí zvládat zadané úkoly,“ objasnil Hradecký.

Vesnické školy nejsou pozadu ani s technikou. „Máme moderní vybavení podobně jako městské školy. Počítače využívají žáci běžně při hodinách,“ doplnil ředitel. V hradeckém regionu je „malotřídek“ sedmnáct. Stejně jako základních škol zřizovaných krajským městem.

Termíny zápisů v okrese:

VEŘEJNÉ ŠKOLY:
ZŠ a MŠ Boharyně – 15. ledna od 13 do 16.30 hodin
Masarykova jubilejní a MŠ Černilov – 12. února od 14 do 17 hodin a 13. února od 9 do 11 hodin
a MŠ Černožice – 26. ledna od 15 do 18 hodin
ZŠ Dohalice – 26. ledna od 13 do 17 hodin
ZŠ a MŠ Probluz – 22. ledna od 13 do 16 hodin
ZŠ a MŠ Hořiněves – 19. ledna od 16 do 17.30 hodin
ZŠ Chlumec nad Cidlinou – 18. a 19. ledna od 14.30 do 17 hodin
ZŠ Kosičky – 27. ledna od 14 do 16 hodin
ZŠ a MŠ Kratonohy – 21. ledna od 12.30 do 17 hodin
ZŠ a MŠ Lhota pod Libčany – 26. ledna od 16 do 18 hodin
ZŠ a MŠ Libčany – 21. ledna od 13 do 17 hodin
ZŠ Librantice – 20. ledna od 14 do 17 hodin
ZŠ a MŠ Lovčice – 9. února od 14 do 16 hodin
ZŠ a MŠ Mžany – 11. února od 13 hodin
ZŠ a MŠ Nechanice – 15. ledna od 13 do 17 hodin
ZŠ Nové Město – 19. ledna od 14 do 18 hodin
ZŠ a MŠ Františka Škroupa Osice – 25. ledna od 12 do 17 hodin
ZŠ a MŠ Předměřice nad Labem – 21. a 22. ledna od 12 do 17 hodin
ZŠ Smiřice – 22. ledna od 15 hodin
ZŠ Stěžery – 19. ledna od 15 do 18 hodin
ZŠ Třebechovice pod Orebem – 22. ledna od 14 do 18 hodin a 23. ledna od 8 do 10 hodin
ZŠ a MŠ Všestary – 15 ledna od 13 do 17 hodin
ZŠ a MŠ Hlušice – neupřesněno
ZŠ a MŠ Měník – 18. ledna od 13 do 16.30 hodin
ZŠ Nepolisy – 18. ledna od 13 do 17 hodin
ZŠ Karla IV. Nový Bydžov – 20. a 21. ledna od 14 do 17 hodin
ZŠ V. K. Klicpery Nový Bydžov – 20. a 21. ledna od 14 do 17 hodin
ZŠ a MŠ Prasek – 21. ledna od 15 do 18 hodin a 22. ledna od 15 do 17 hodin
ZŠ a MŠ Skřivany – 18. ledny od 13.30 do 16.30 hodin
ZŠ a MŠ Smidary – 15. ledna od 14 do 17 hodin
Všechny základní školy zřizované městem Hradec Králové – 15. ledna od 13 do 17 hodin a 16. ledna od 9 do 12 hodin
Speciální školy Hradec Králové – 2. února
close zoom_in SOUKROMÉ ŠKOLY:
První soukromá základní škola – 22. ledna od 15 do 17 hodin a 23. ledna od 9 do 11 hodin
ŠKOLY PRO HENDIKEPOVANÉ ŽÁKY:
ZŠ a MŠ Daneta –20. a 21 ledna od 13 do 16 hodin (soukromá)
ZŠ a MŠ Prointepo – 25. a 26. ledna od 14 do 18 hodin (soukromá)
ZŠ logopedická a ZŠ pro sluchově postižené – neupřesněno (obě součástí SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova)
CÍRKEVNÍ ŠKOLY:
ZŠ Sion – 15. ledna od 15 do 18 hodin a 16. ledna od 9 do 12 hodin
ZŠ a MŠ Jana Pavla II. – 15. ledna od 14 do 18 hodin a 16. ledna od 9 do 12 hodin

Geniální dítě se může stát školákem už v pěti letech. Nadání ověří experti

close zoom_in Volných míst v základních školách zřizovaných městem Hradec Králové je letos více než tři tisíce. Podle odhadů radnice by se mělo k zápisu dostavit kolem 800 budoucích prvňáků.

Jak vypadá zápis do základních škol zřizovaných městem Hradec Králové a na co všechno se musejí rodiče i děti přichystat? Na to jsme se zeptali vedoucí odboru školství Aleny Synkové.

Kolik je letos ve školách volných míst?
Kapacita všech sedmnácti škol zřizovaných městem Hradec Králové je podle rejstříku ministerstva školství 11 191 míst. V letošním školním roce máme zaevidováno 6769 žáků. Volných míst je tedy dostatek, více než tři tisíce. Optimální naplněnost by měla být kolem 9,5 tisíce žáků.

Jak vidíte letos situaci s budoucími prvňáky. Počítá město s nižším počtem než vloni nebo naopak?

Předpokládáme, že počet dětí, které přijdou k zápisu, bude stejný jako vloni, tedy kolem 800 budoucích žáků.

Kterých dětí se bude letošní lednový zápis týkat?

Všech, které dovrší letos šest let. Samozřejmě v případě, že bude dítě mimořádně nadané, může začít chodit do školy již v pěti letech. Je však potřeba dodat potřebná vyšetření z pedagogicko psychologické poradny a také od pediatra.

Každá škola má svoji spádovou oblast. Musejí se jimi rodiče při výběru řídit?

Spádovost slouží k orientaci rodičů, aby věděli, pod kterou školu patří. Výběr školy se řídí většinou jinými ukazateli. Ať již doporučením nebo třeba zaměřením školy. Rodiče by však měli informovat ředitele své spádové školy, že se k zápisu nedostaví a přihlásí své dítě jinde.

Co všechno by měli budoucí prvňáci před nástupem do školy umět?

Při zápisu se hravou formou ověřuje celá škála školních předpokladů. Děti by měly umět rozpoznat například barvy, tvary, zavázat si tkaničku, vydržet určitou dobu bez rodičů v kolektivu, nebát se mluvit nebo zvládat další sociální návyky.

Jaké doklady si musejí rodiče s sebou přinést k zápisu?

Očkovací průkaz dítěte, jeho rodný list a svůj občanský průkaz. V případě nadaných dětí, které by nastupovaly do školy od pěti let, je potřeba předložit potřebné dokumenty z pedagogicko psychologické poradny a od pediatra. K zápisu také musejí přijít všechny děti, i ty které mají roční odklad školní docházky.