V době od 15. ledna do 15. února proběhnou na všech základních školách zápisy dětí do prvních tříd. Maminky i tatínci, kteří už dávno přemýšlejí, jak jejich ratolesti budou jednou ve škole prosperovat, jsou jistě velmi prozíraví. Vždyť na pohodovém začátku školní docházky záleží, jak bude jednou celé učení vypadat. Zamysleme se tedy nad pohodovým začátkem, aby vystartování znamenalo i celkové vítězství.

V těchto dnech se definitivně rodiče rozhodují, do které školy dítě zapíší. Některé školy jsou zaměřeny na jazyky, další na tělocvik, hudební či výtvarnou výchovu, etiku i ekologii.

Existují školy, které mají programy pro děti s potížemi se čtením (dyslexií), psaním (dysgrafií) či poruchou soustředění. Máme i kvalitní speciální třídy nebo celé školy, které se dokážou velmi dobře postarat o děti s logopedickými vadami, mentálním nebo smyslovým postižením. Výběr je velký.

Jak tedy zvolit tu nejvhodnější školu? Nebojte se maximálně informovat. Kvalitní škola má pro vás vždy otevřené dveře. Zajímejte se například o školní vzdělávací program, který je pro všechny zájemce dostupný a nejlépe napoví, jaký je obsah všech vzdělávacích předmětů od 1. do 9. třídy.

Zajímejte se o kvalitu učitelského sboru, vstřícnost a otevřenost učitelů, důležitá je též soudržnost v učitelském týmu. Nezapomínejte se zajímat o osobu paní učitelky v první třídě. Určitě musí být vyzbrojena zkušenostmi a značnou dávkou trpělivosti.

Na začátku 1. třídy se žáčkům hodně změní život – jiný režim, školní povinnosti, nová role žáka, a tak se může stát, že tuto zátěž děti úplně celou neunesou. Každá prozíravá paní učitelka si s tím sice dobře poradí, ale děti v této chvíli potřebují hlavně klidné rodinné zázemí.

Desatero pro budoucí prvňáčky

1. Prvňáček nemusí znát velká kvanta informací, ale měl by chtít je poznávat.
2. Prvňáček nemusí umět číst, psát nebo počítat, ale měl by chtít se to učit
3. Prvňáček nemusí znát spletitá pravidla mezilidských vztahů, ale měl by být rád mezi dětmi.
4. Prvňáček nemusí být bezpodmínečně podřízen autoritě učitele, ale měl by chtít nechat se učitelem vést.
5. Prvňáček nemusí řešit složité problémy, ale měl by mít chuť se pokusit o jejich zdolávání.
6. Prvňáčku, uč se poslouchat, ale i naslouchat!
7. Prvňáčku, koukej kolem sebe a o tom, co vidíš, si povídej a hodně se ptej toho, kdo ti rád odpoví!
8. Prvňáčku, maluj, kresli a zpívej, tancuj, hraj si, ale i pomáhej!
9. Prvňáčku, určitě se neboj školy, zažiješ tam spoustu dobrodružství!
10. Mámo, táto, udělejte si na nás čas, my prvňáci to budeme moc potřebovat!