V loňském roce školní docházku zahájilo o 87 dětí méně. Přesto, že rodiče mají možnost zapsat své dítě na jakoukoliv školu, bývá v některých školách poptávka vyšší než kapacita školy a škola musí zájemce odmítat.

Každá základní škola však má svou spádovou oblast a rodiče budoucího žáka tak mají jistotu, že jejich prvňáček bude právě do této školy přijat.

„Do třiceti dnů by měli rodiče obdržet rozhodnutí o přijetí žáka do základní školy,“ řekla Alena Synková, vedoucí odboru školství magistrátu.

Největší zájem zaznamenala Základní škola SNP, Bezručova, Štefánikova, M. Horákové, Štefcova. ZŠ Jiráskovo náměstí a ZŠ Josefa Gočára, kde otevřou tři první třídy.