Zápisy ve většině škol probíhají v pátek 21. ledna od 13 do 17 hodin a v sobotu 22. ledna od 9 do 12 hodin.

„Letos očekáváme přibližně stejný počet dětí a počítáme s asi 150 žádostmi o odklad,“ uvedla Alena Synková, vedoucí odboru školství hradecké radnice. Všechny základní školy zřizované městem připravily pro rodiče i děti dny otevřených dveří, ve kterých se představily.

Zápisy do mateřských škol jsou v plánu na 8. a 9. duben. Jejich kapacita by měla být od září navýšena o novu školku v Kuklenách.