Město proto uvažuje o pořízení digitálního trojrozměrného povodňového modelu, který by umožnil mimo jiné včasné varování obyvatel.


„Rádi bychom ho měli zejména kvůli lokálním záplavám. Dodnes totiž netušíme, co by se stalo, kdyby byl velký přívalový déšť v povodí říčky Melounky nebo nad lesem v Malšovicích v blízkosti nového sídliště, kam by voda stekla,“ uvedla náměstkyně primátora Pavla Finfrlová.

Model by povodně předvídal na základě informací z Českého hydrometeorologického ústavu, společnosti Povodí Labe a dalších institucí. „Otázkou je, jestli dosáhneme dohody a také kdo ten projekt bude spravovat a financovat,“ dodala Pavla Finfrlová.

Město dnes vlastní pouze povodňové mapy, které znázorňují možný rozsah záplav po rozlití řek Labe a Orlice.

„Nedávno jsme dokončili trojrozměrný model vizualizace města, který by mohl posloužit jako základ pro dynamický povodňový model. Nemusíme tak začínat od nuly jako většina měst,“ řekl Pavel Struha z oddělení informatiky hradecké radnice.