Město po úterním čtvrtém pokračování ustavujícího zastupitelstva je i nadále bez primátora a dalšího vedení. Zastupitelé se nedohodli ani tentokrát.

Jediným navrženým kandidátem byl Zdeněk Fink z Hradeckého demokratického klubu. Volba proběhla kvůli technickým problémům dokonce dvakrát, ale šestnáct hlasů k jeho jmenování primátorem nestačilo. Jiný kandidát do volby přihlášen nebyl.

Zastupitelé nakonec opět ustavující jednání přerušili a to do 28. prosince, kdy se sejdou v jednu hodinu odpoledne, aby zvolili nové vedení města.

„Tušili jsme, že to takhle dopadne, v pondělí měla být podepsána koaliční dohoda mezi ČSSD a zbytkem středopravé koalice, která by čítala 25 mandátů, sociální demokraté však své rozhodnutí nakonec změnili. Je to patová situace, která může vést k předčasným volbám, nebo může město vést stará rada bez primátora další čtyři roky,“ řekl zastupitel Martin Soukup (ODS).

Během příštího zasedání hodlá na post primátora kandidovat Hana Orgoníková (ČSSD). „Očekávám, že na příštím zasedání budu svým klubem nominována a zúčastním se volby na primátora,“ potvrdila Orgoníková s tím, že koaliční dohoda s blokem kolem ODS nesplňovala její představy o změně, která by vyhovovala občanům.

Jak probíhalo úterní zasedání? Čtěte ZDE.

S určitou skepsí, ale i nadějí přicházeli v úterý po poledni jak zastupitelé, tak i přihlížející do sálu hradeckého Adalbertina.

Předchozí události totiž příliš nenasvědčovaly tomu, že by mohl být konečně zvolen nový primátor. Ale co kdyby. Málokdo se odvažoval tipovat, jak skončí zasedání zastupitelů s volbou primátora. Nakonec jeden opakovaný pokus proběhl, nicméně kandidát Zdeněk Fink dostal v tajné volbě pouze šestnáct hlasů, tři mu ke zvolení chyběly. Po schválení návrhu na přerušení jednání se na politiky z balkonů snesly výkřiky fuj, ostuda a hanba.

Hradec tedy opět zůstal bez nového vedení. V jeho čele stojí jediný statutární zástupce a zároveň jediný náměstek Vlastimil Ondráček (ČSSD), jinak rozhoduje stále stará rada města, která závažnější rozhodnutí přehrává přímo zastupitelstvu. Politici se drží ve dvou táborech a vzhledem k tomu, že ani jeden nemá nadpoloviční většinu, snaží se každý do toho svého přilákat dalšího partnera.

JAK TO VIDÍ Jan Korbel:
Snad nejde o vrtochy malých dětí a starých lidí

Je to jen pár dní, co někdejší náměstek primátora Martin Soukup veřejně říkal, že po zasedání královéhradeckých zastupitelů 14. prosince bude mít náš „Salon republiky“ z devětadevadesáti procent nové vedení magistrátu. Měla tak skončit taškařice s jedním místokrálem. Jenže už při minulém setkání zastupitelstva neplatilo staré přísloví „do třetice všeho dobrého…“

Stejně tak ani včera nevyšel čtvrtý pokus volby primátora. Všem stranám to muselo být jasné v hlubokém pondělním večeru, když k podpisu koaliční dohody nedorazili sociální demokraté. Nechci ani domyslet, že by mohlo jít o nějaké vrtochy z ješitnosti. K těm se přeci uchylují jenom malé děti nebo stařečci, třeba když si „vydupávají“ své pamlsky. A tady včera šlo především o dobro voličů i respektování jejich vůle.

Hra o čas, nebo skryté koryto?

To, co ve vyjednávání předvádí sociální demokracie v HK, resp. co strpí její zastupitelé, je ne neuvěřitelné, ale odporné a slabošské. Velká manipulátorka Hanka hlídá, aby náhodou někdo nešel volit a „nezradil“ ne svou stranu, ale její snahy. Její pobočník pobíhá mezi zastupiteli „dobré zvůle“ jako čamrda.

Ale o co se to snaží? O co jí či jim jde? Doufám, že noviny zveřejní poslední návrh koaliční smlouvy, a že tedy všichni uvidí, jak pravostředové strany navrhly, dle mého názoru, velmi vstřícné řešení.

Že dohoda pomíjí téměř topkaře a změnaře? V pubertě mají lidé často problém se svou orientací, ale že by zastupitelé těchto stran jí ještě neprošli? Škoda. Dokud si nevyjasní, jak na tom jsou a o co jim jde, těžko se s nimi dohodnout.

Paní jde asi o čas a jen zkouší nervy jak zastupitelů, tak občanů, že ti si nakonec řeknou: „ať je po jejím, dyk je to jedno, hlavně že někdo bude město zastupovat“.

Není to jedno. Měl by to být obecně respektovaný a zkušený člověk, za kterým je vidět dobrá pracovní kariéra. Nesmí to být intrikán-ka „staré doby“ či parlamentních kuloárů, které, pokud nejde o čas, tak někde o dovedně za něčí záda skryté koryto či vemeno, ze kterého by občas něco na „politicky potřebné“ místo přiteklo…

PharmDr. Jiří Sova, bývalý zastupitel


ČSSD ničí veškeré pokusy o koalici v Hradci
/TISKOVÁ ZPRÁVA ODS/

Hradec Králové – ČSSD odmítla koaliční návrh středopravicových stran, který by zohledňoval situaci po volbách a plně respektoval přání voličů.

Středopravicová koalice vyzvala po neúspěšných volbách k jednacímu stolu také ČSSD. Ta ovšem všechny pokusy o dohodu nepochopitelně hodila do koše.

„Návrh koaliční smlouvy jsme připravovali zodpovědně a zohlednili jsme v ní všechny průběžné požadavky sociálních demokratů včetně personálního obsazení jednotlivých postů ve vedení města. Takto koncipovaná dohoda byla výhodná pro všechny strany, tedy i pro ČSSD,“ vysvětluje předseda oblastní rady ODS Pavel Staněk.

Koaliční smlouva počítala s tím, že se primátorem stane Zdeněk Fink (HDK), který získal od voličů nejvíce preferenčních hlasů. Vítězná ČSSD by získala čtyři členy v Radě města a dva posty náměstků. ODS, Volba pro město a Doma v Hradci by měla po jednom náměstkovi.

Koaliční dohoda

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), Občanská demokratická strana (ODS), Sdružení Alternativa, NK (HDK), strana Volba pro město (VPM) a Koalice SNK ED, KDU-ČSL (DVH), dále jen „Strany“,

• vědomy si výsledků komunálních voleb 2010 v Hradci Králové,
• respektujíce tak vůli občanů Hradce Králové projevenou jejich hlasováním,
• odhodlány naplňovat společné body svých volebních programů pro volební období 2010-14,
• s vůlí jednat mezi sebou o způsobu naplňování těch bodů programů, na nichž nepanuje všeobecná shoda mezi Stranami,
• s cílem co nejvíce tak přispět k rozvoji města Hradec Králové a kvalitě života jeho občanů v nadcházejícím volebním období

uzavírají tuto Koaliční dohodu (dále jen „Dohoda“)

Článek 1.

Strany získaly v komunálních volbách 2010 v Hradci Králové následující počet mandátů:

ČSSD 8, ODS 6, HDK 5 , VPM 4, DVH 2

Celkem tedy disponují Strany 25 mandáty z celkového počtu 37 členů Zastupitelstva města Hradce Králové (ZM). Tento počet tvoří většinu hlasů v ZM a dává základ k vytvoření koalice, která se může úspěšně ujmout vedení města na roky 2010 -2014 (dále jen „Koalice“).

Článek 2.

Strany konstatují, že jejich volební programy pro volební období 2010-14 jsou si v řadě oblastí blízké nebo totožné a že v nich nenalezly žádné nepřekonatelné rozpory, které by jim bránily v účasti v takto složené Koalici.

Článek 3.

Strany Koalice se shodují na tom, že jejich zásadními cíli v nadcházejícím volebním období budou:

1. Maximální průhlednost a kontrolovatelnost všech kroků vedení města, Rady města (RM), Zastupitelstva města (ZM) i úředníků Magistrátu města (MMHK).
2. Zabránění korupci, klientelismu a nehospodárnému vynakládání prostředků města.
3. Otevřená a slušná komunikace města s občany, médii, i zástupci opozice v ZM
4. Udržení a alespoň v některých oblastech zlepšení současné kvality života pro obyvatele města s důrazem na adekvátní péči o sociálně slabé a hendikepované spoluobčany, na začínající rodiny a na seniory.
5. Úspěšná příprava a realizace připravovaných projektů obou Integrovaných plánů rozvoje města (IPRM) s finanční podporou EU.
6. Posílení nebo alespoň zachování současné podpory vzdělání, sociální sféře, kultuře, sportu a cestovnímu ruchu.
7. Posílení dobrého jména města v kontextu České republiky a v širších
souvislostech.

Článek 4.

Strany Koalice se dohodly, že budou zastoupeny v Radě města takto:

ČSSD 4 členové (Orgoníková, Ondráček, Lesák, Kocourek)
ODS 2 členové (Michálek, Soukup)
HDK 2 členové (Fink, Springer)
VPM 2 členové (Josef Krofta, Šilhánková)
DVH 1 člen (Kučera)

Strany navzájem uznávají právo jednotlivých členů Koalice nominovat v průběhu volebního období do rady jiné své zástupce v souladu s výše uvedeným klíčem podle vlastního uvážení včetně zastupitelů zvolených za TOP 09 a Změnu pro Hradec. Strany se zavazují o jakýchkoli připravovaných změnách ve svých nominacích členů RM předem informovat ostatní členy Koalice. Pokud bude na ustavujícím zasedání ZM do RM nebo na funkci primátora či náměstka primátora kýmkoli nominován jiný zástupce Stran Koalice než jsou kandidáti navržení v koaliční dohodě, odmítne takto navržený zastupitel kandidaturu. Stejně se zachovají zastupitelé Stran Koalice, pokud v průběhu volebního období budou navrhování do jakékoli funkce zástupci jiných stran než Stran Koalice.
Strany se dohodly, že v rámci jednání o vedení města, kde ODS ustoupila z požadavku na obsazení jakékoli funkce svým lídrem (Finfrlová), souhlasí ostatní strany Koalice s pozicí místopředsedy příslušné komise RM, příp. výboru ZM, v jejichž gesci bude životní prostředí, pro lídra ODS jako garanta dokončení, zpřístupnění a průběžné aktualizace Studie odtokových poměrů města Hradce Králové a respektování jejích výsledků při tvorbě a změnách územního plánu i při územních řízeních, kde je město Hradec Králové účastníkem.

Článek 5.

Strany se dále dohodly na tomto složení uvolněných funkcionářů (vedení města):

Primátor Fink...……………… HDK
(dosavadní kompetence a ekonomický odbor s výjimkou dotací)


Náměstek primátora pro majetek a městské organizace Ondráček…………… ČSSD
a 1. statutární zástupce
(dosavadní kompetence s výjimkou životního prostředí)


Náměstek primátora pro územní rozvoj a investice Soukup...…………… ODS
a 2. statutární zástupce
(dosavadní kompetence s výjimkou strategie)


Náměstek primátora pro strategii, životní prostředí Šilhánková…………. VPM
a školství


Náměstek primátora pro oblast kultury, sportu, Kučera.……………. DVH
cestovního ruchu, sociálních věcí a zdravotnictví


Náměstek primátora (neuvolněný pro výkon funkce) Orgoníková………… ČSSD
pro dotace a stavební úřad


Článek 6.

Strany se dohodly na následujícím společném postupu při řešení případných rozporů uvnitř koalice:


a) Při jednáních v RM se za Koalicí odsouhlasený považuje každý návrh, který získá nadpoloviční většinu při hlasování RM. Případný nesouhlas některé ze Stran Koalice s takto přijatým usnesením či rozhodnutím, které některá ze Stran před hlasováním v RM označí za „zásadní“, bude řešen neprodleně svolaným „dohodovacím řízením“, tj. společným jednáním zástupců všech Stran Koalice s vědomím, že eventuální nenalezení shody může vést až k vystoupení příslušné Strany z Koalice.


b) Před každým jednáním ZM se sejdou zástupci všech Stran Koalice a projednají jednotlivé body programu nadcházejícího jednání ZM. Při respektování svobodného práva jednotlivých členů ZM na hlasování v souladu se svým svědomím a přesvědčením budou zástupci Stran, resp. zastupitelských klubů informovat ostatní členy Koalice o předpokládaném většinovém názoru příslušného klubu (Strany) na jednotlivá témata.


c) Pokud v některém bodu nebude všeobecná shoda Stran Koalice, ohlásí to zástupce příslušné Strany resp. zastupitelského klubu před zasedáním ZM při jednání probíhajícím podle bodu 6.b) této Dohody. Ostatní Strany jsou povinny tento odlišný názor respektovat s tím, že mají právo usilovat o získání podpory svého návrhu i mezi zastupiteli z jiných stran v ZM. Pokud s některým navrhovaným bodem usnesení ZM nesouhlasí dvě nebo více Stran Koalice, proběhne „dohodovací řízení obdobně jako u bodu 6.a)“.


V Hradci Králové, dne 13. prosince 2010.


Za ČSSD:

Za ODS:

Za HDK:

Za VPM:

Za DVH: