Chtějí oslovit zastupitele s žádostí, zda by mohli upravit červencové rozhodnutí Rady kraje, v němž souhlasila s navýšením maximálního počtu žáků této nestátní střední školy o 40 na celkových 240, oproti žádanému navýšení na 480 žáků.

Denis Doksanský, ředitel Centra Sion, které školu provozuje, k tomu říká: „Ceníme si toho, že Rada kraje naši žádost nezamítla a souhlasila alespoň s nějakým navýšením. Akutním problémem ovšem je, že reálný počet žáků školy je vyšší než schválený limit, tedy 258. V případě, že se limit navýšit nepodaří, museli bychom osmnácti dálkovým studentům studium ukončit, což by pro ně znamenalo závažné existenční potíže vzhledem k tomu, že u mnohých je studium podmínkou pokračování jejich zaměstnání ve školství."

„Chceme zastupitele oslovit s žádostí, zda by mohli zohlednit situaci školy a reálný počet žáků, zejména s ohledem na jednotlivé studenty, jichž se celá věc týká nejvíce, a již schválené navýšení ještě o trochu navýšit," dodává ředitel Doksanský. Střední škola Sion High School nyní žádá o výrazně menší navýšení, umožňující pokračování studia všech stávajících studentů, v ideálním případě případně i umožnění zahájení dálkového studia čekajícím zájemcům. Rozhodnutí musí padnout do středy 30. září, do kdy by k případnému ukončení studia muselo dojít.

V důsledku dosavadního limitu počtu žáků nemohla SŠ Sion High School k 1. září otevřít nový ročník dálkového studia určeného mimo jiné pro učitelky MŠ, které si dle požadavků ministerstva školství musí doplnit vzdělání, přestože o studium na Sion High School je značný zájem a dosud přes 60 uchazečů čeká, zda pro ně škola studium letos přece jen neotevře.

K tomu ředitel SŠ Sion High School pro pedagogické záležitosti Leoš Heger říká: „Celá věc je aktuálně záležitostí pouze dálkových studentů, přičemž jejich počty nijak neovlivňují počty denních studentů ostatních škol v kraji a nemají na kraj žádné finanční dopady. Naopak dospělým pracujícím v našem kraji poskytují větší možnost doplnění své kvalifikace."

Na krajské zastupitelstvo v pondělí 14. září zástupci SŠ Sion High School přicházejí hned v jeho úvodu v 10 hodin, kdy by měla být projednávána došlá korespondence, obsahující mj. petici rodičů a příznivců SŠ Sion High School, jež má nyní 955 podpisů, a také nová žádost o menší navýšení kapacity.

Gabriela Labská, Denis Doksanský