Projednávat se budou směnné smlouvy na pozemky v lokalitě Fryntova louka, smlouva se společností VAK Hradec Králové a zastupitelé budou jednat i o novém územním plánu Librantic. Posledním bodem programu je diskuze. Zasedání se koná od 20 hodin v místní hospodě.