„Chceme začít s odpouštěním poplatků v krajských zdravotnických zařízeních společně se všemi ostatními českými kraji. Tento přístup je vůči pacientům nejpřehlednější a nejodpovědnější. Placení regulačních poplatků zatěžuje především chronicky a těžce nemocné, kteří již z tohoto důvodu většinou čelí složité sociální situaci,“ řekl královéhradecký hejtman Lubomír Franc. Na jejich případné hrazení kraj v rozpočtu vyhradil 50 milionů korun.

Dokumenty, podle kterých se možnost neplacení poplatků pro pacienty od února otevře, musí ještě podepsat zástupci krajských nemocnic a dalších zdravotnických zařízení a schválit krajská rada.

Lidé budou moci podepsat smlouvy, podle kterých přijmou úhradu poplatku jako dar od kraje. Tyto smlouvy se budou uzavírat ve prospěch pojištěnce. Každý pacient se bude moci při návštěvě lékaře v krajském zdravotnickém zařízení svobodně rozhodnout, jestli chce, aby za něj kraj poplatek uhradil. Na základě vyplněných formulářů nemocnice pošle fakturu kraji, který ji pak uhradí. Smlouvy, které budou lidé v ordinacích či lékárnách moci podepsat, si budou moci lidé přečíst na krajských internetových stránkách.

Opatření kraje budou vyhovovat pravidlům hospodářské soutěže a jsou citlivá i k právům pacientů. Každý obyvatel kraje se bude moci svobodně rozhodnout, do jaké nemocnice půjde na ošetření a zda chce od kraje přijmout dar ve výši poplatků, které bude muset uhradit. „Pokud se někdo rozhodne poplatky zaplatit, uvede jen, že s darem kraje nesouhlasí a nic mu v tom nebude bránit,“ řekl hejtman Lubomír Franc.