Projekt stavby

Žádost mohou podat fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce nebo podnikatelské subjekty. Pro přiznání dotace musí žadatel předložit projekt stavby zpracovaný podle pokynů ministerstva. Kde ale zjistit, jak přesně má projekt vypadat? Možností je hned několik.

„Potřebné informace získají zájemci na internetu nebo na takzvané Zelené lince, která je bezplatná. Pomoc s projektem nabízejí i Krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí. Na nich se také potom žádost odevzdá,“ uvedla za tiskový servis ministerstva životního prostředí Jarmila Krebsová. Pomoc s projektem mohou občanům poskytnout i banky; zatím se však ještě nerozhodlo které.

I formulář k žádosti lze získat několika cestami – zájemci s přístupem k internetu si jej mohou stáhnout z webových stránek. „Samozřejmě počítáme s tím, že ne všichni mají možnost žádost získat na internetu. Formuláře jsou proto k dispozici na již zmíněných krajských pracovištích. Uvažujeme i o tom, že je necháme vydat v tisku,“ dodala Krebsová.

Pomoc s projektem

Pokud žadatelé splní podmínky ministerstva, mají dotaci jistou. Program běží od 1. dubna 2009 do konce roku 2012, dříve by skončil jenom v případě vyčerpání finančních prostředků. Žádost je možné podat ještě před realizací stavby, ale i v jejím průběhu. „Nutnou podmínkou pro přiznání dotace je v tomto případě ukončení realizace nejdříve 1. dubna 2009,“ informovala Krebsová.

Miroslav Pařízek z náchodské firmy zabývající se zateplováním domů si myslí, že na hodnocení je ještě brzy. „Už teď mám ale několik zákazníků, kteří chtějí část zateplení zaplatit z dotace,“ potvrdil Pařízek.

Výše dotací programu Zelená úsporám

Pro stávající rodinné domy
Komplexní zateplení až 1950 Kč/m2 podlahové plochy, max. 50 % nákladů
Dílčí zateplení až 850 Kč/m2 podlahové plochy, max. 50 % nákladů
Přechod vytápění ze zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění na zdroje na biomasu s nízkými emisemi až 60 % nákladů, max. 80 000 Kč
Přechod na tepelná čerpadla 30 % nákladů, max. 75 000 Kč
Solární systémy na ohřev vody, na ohřev vody a přitápění 50 % nákladů, max. 55 000 nebo 80 000 Kč (podle typu systému)
Kombinace opatření dotace na jednotlivá opatření + bonus 20 000 Kč/dům
Pro stávající bytové domy
Komplexní zateplení až 1350 Kč/m2 podlahové plochy, max. 50 % nákladů
Dílčí zateplení až 600 Kč/m2 podlahové plochy, max. 50 % nákladů
Přechod vytápění ze zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění na biomasu – platí i pro panelové domy 50 % nákladů, max. 25 000 Kč/byt
Solární systémy na ohřev vody, na ohřev vody a přitápění – platí i pro panelové domy 50 % nákladů, max. 25 000 – 35 000 Kč/byt
Kombinace opatření dotace na jednotlivá opatření
+ bonus 50 000 Kč/dům
Pro novostavby
Pasivní rodinný dům 220 000 Kč/dům
Pasivní bytový dům 140 000 Kč/byt
Vytápění biomasou nebo tepelnými čerpadly až 60 % nákladů, max. 80 000 Kč u rodinných domů, resp. 50 % nákladů, max. 25 000 Kč/byt u bytových domů
Solární systémy 50 % nákladů, max. 35 000 – 80 000 Kč
Kombinace opatření + bonus 20 000 Kč/rodinný dům, případně bonus 50 000 Kč/bytový dům

Podrobnější informace můžete získat:

Formulář žádosti ke stažení (od 22.4.): www.zelenausporam.cz

Bezplatná informační linka: 800 260 500 (PO – PÁ od 8.00 do 16.00)

Příručka pro žadatele ke stažení: http://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/14/4342-Prirucka%20pro%20zadatele_090408_ver1_2.pdf

Stránky ministerstva životního prostředí: www.mzp.cz