Připravujeme do vydání na první školní den příběhy s lidmi různých generací, jak vzpomínají na školní léta. Pokud chcete uveřejnit své paměti, přihlaste se na emailovou adresu jan.pruska@denik.cz. Nejlepší příběhy otiskneme.