O plánu se dlouho nemluvilo, projekt v Kuklenách ale stále žije. „V současné době probíhá na stavebním úřadu sloučené územní a stavební řízení. Následně po vydání stavebního povolení bude zadána prováděcí dokumentace,“ popsala aktuální stav projektu Michaela Matoušová, vedoucí oddělení architektury a regulace.

Město sleduje výzvy pro dotační tituly, aby mělo nový projekt z čeho financovat. Služba ulehčí hlavně rodinám, které se starají o nemocné a potřebují jim zajistit na přechodnou dobu pečovatele. Budova bude mít kapacitu až 35 lůžek.

Stejná služba v Hradci už funguje v Jungmannově ulici, kde je 22 lůžek, kapacita je ale pro Hradec nedostačující.