V celostátní soutěži karosářů, která se konala v Plzni, patřilo prvenství Michalu Petříkovi. Ten reprezentoval nejen královéhradeckou školu, ale také Českou republiku v mezinárodní soutěži karosářů v Bratislavě. Michal obhájil první místo z Plzně a rovněž vítězství žáka naší školy z loňského roku.

Je příjemné připomenout, že v oboru karosář je v dvouleté historii této česko-slovenské soutěže pokaždé vítězem žák SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové.

Z krajských kol do celostátních soutěží také postoupili další tři žáci školy, a to autolakýrník Dalibor Hlušek, automechanik Vlastimil Blažek a autotronik Jakub Štursa.

Jejich umístění sice nestačilo na postup do mezinárodní soutěže, ale osmé místo autolakýrníka, dvacáté první automechanika a pěkné páté místo autotronika ukazuje na velice dobrou přípravu žáků školy na budoucí povolání.

Nečekaných výsledků dosáhli žáci oboru stavební klempíř, kteří po vítězství v oblastní soutěži jeli obhajovat loňské vítězství našich žáků na Stavební veletrh do Brna.

Ve velmi vyrovnané konkurenci se Jaroslavu Fantovi a Petru Rosovi podařilo zvítězit. Jaroslav Fanta bude v červnu odměněn plaketou „Zlaté ručičky" jako nejlepší soutěžící klempíř.

Vítězství, kterého dosáhli naši žáci oboru instalatér na veletrhu SHK v Brně, nemá ve třináctileté historii této soutěže obdoby. Jan Vlček a Jiří Bárta reprezentovali nejen školu, ale i Královéhradecký kraj, a v konkurenci dalších vítězů krajských kol z celé České republiky získali první a druhé místo v jednotlivcích i v družstvech.

Obdobným způsobem zvítězili i v jednotlivých soutěžních disciplínách – vodoinstalatérské praxi, topenářské praxi i při sváření potrubí. Rovněž Jan Vlček bude odměněn plaketou „Zlaté ručičky" jako nejlepší soutěžící instalatér.

Vedle těchto úspěchů nelze opomenout první místo Dušana Říhy a Štěpána Kratochvíla, kteří zvítězili při oblastní soutěži zedníků pořádané v rámci výstavy Stavba a zahrada v hradeckém kongresovém centru Aldis a postoupili do republikového finále, které se uskuteční v září v Praze.

Všem úspěšným soutěžícím blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů při zakončení studia, v osobním a profesním životě.

Díky také patří i všem učitelům teoretického a praktického vyučování, kteří se na přípravě žáků podíleli.

Žáci všech oborů dokázali svými znalostmi a dovednostmi přesvědčit pracovníky firem, cechů a profesních sdružení, že řemesla ještě žijí a stávající řemeslníci mají dobré nástupce.

Ladislav Papšík a Vladimír Čech, SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové