Na nižším stupni popularity jsou brokovnice, jichž je registrováno 2810. Za nimi mírně zaostávají dlouhé kulové zbraně. „Vlastníci všech těchto zbraní je využívají hlavně ke sportovním účelům nebo k zabezpečení ochrany majetku,“ uvedla na pravou míru Martina Bartáková, mluvčí hradecké policie.

V okrese je dokonce i 15 držitelů tzv. zakázaných zbraní, mezi něž patří zbraně vojenské nebo samočinné.

Stát se vlastníkem legálně držené pistole je možné na základě platného zbrojního průkazu, který vydává policie. „Žadatel musí nejprve získat Doklad o osvědčení odborné způsobilosti. Ten obdrží po úspěšném vykonání písemných testů a praktických zkoušek,“ řekla policejní mluvčí. Dále je třeba mít potvrzení o zdravotní způsobilosti, případně platný lovecký lístek. Žadatel musí být také trestně bezúhonný. Platnost průkazu se obnovuje po pěti letech.
V roce 2006 policie v okrese evidovala celkem osm případů nezákonného ozbrojování. „Loni už to byl naštěstí jen jeden případ, za letošek dosud žádný,“ prohlásila Bartáková.

V krajské metropoli vlastní prodejnu sportovních a loveckých zbraní Radek Dufek. Podle něj se poptávka po střelných zbraních nijak zvlášť nezvyšuje. „Největší zájem je především o krátké sportovní zbraně,“ dodal.

Majitelem plynové pistole je i Hradečák František Hloušek. Letos si plánuje pořídit ještě zbrojní pas na kulovnici.

Jitka Jelínková