Město nyní hledá projektanta, který by zpracoval všechny stupně projektové dokumentace, včetně té pro stavební povolení pro rekonstrukci Pajkrovy flošny. Pokud vše půjde podle plánu, mohlo by se s opravou začít v roce 2024.

Původně se uvažovalo, že oprava přijde na 90 milionů korun. Náměstek primátora Jiří Bláha však předpokládá, že se podaří snížit náklady o 30 až 40 milionů. „Ale to je zatím jen odhad. Vše bude záležet na inflaci či cenách materiálu,“ řekl Bláha.

Psali jsme již:

Pajkrova flošna.
Chátrající Pajkrova flošna se dočká rekonstrukce. Pivovarská má zatím smůlu

Posun v projektu kvituje i primátor. „Naším záměrem je toto místo přetvořit na vysokoškolské centrum, které poskytne zázemí pro setkávání lidí a navazování nových kontaktů a vztahů, sdílení informací a vzdělávání,“ uvedl Hrabálek.

Historie Pajkrovy flošny

Hradec Králové má na svém území dvě dochované flošny. Kromě Pajkrovy je to i pivovarská. Obě byly postavené v druhé polovině 18. století v rámci stavby královéhradecké pevnosti. Společně s nimi existovala ještě flošna třetí, na místě dnešního Ulrichova náměstí, ta se však nedochovala. Původně byly objekty obehnány příkopem a vstup byl možný jen přes dřevěný most. Flošny mají téměř čtvercový půdorys se zkosenými nárožími o rozměrech cca 25 krát 25 metrů a výšce téměř šest metrů. V každém objektu je celkem pět místností. Po zrušení hradecké pevnosti byl příkop zasypán a okolní hradby odstraněny. Od té doby sloužily flošny jako skladiště či garáže. Nyní už dlouhé roky obě flošny chátrají. A minimálně u Pivovarské to bohužel vypadá, že ještě dlouho bude.

Radní města v úterý na svém zasedání schválili vypsání výběrového řízení na zpracovatele všech stupňů projektové dokumentace.

Budova Pajkrovy flošny v Hradci Králové čeká rekonstrukceBudova Pajkrovy flošny v Hradci Králové čeká rekonstrukceZdroj: Deník / Michal Fanta

„U projektu je třeba zaktualizovat studii, ze které bude následně vycházet dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a zadání stavby. V případě, že se podaří projektanta vysoutěžit do jara a vše ostatní půjde podle plánu, mohla by být veškerá dokumentace včetně stavebního povolení dokončená v průběhu roku 2024, kdy by mohly být zahájeny stavební práce,“ doplnil primátora Bláha.

Investorem rekonstrukce bude město, které kromě zajištění všech stupňů projektové dokumentace a stavebního povolení vysoutěží také dodavatele stavby. Dalšími partnery projektu jsou Královéhradecký kraj, hradecké fakulty Univerzity Karlovy a Univerzita Hradec Králové.  

Pajkrova flošna v Hradci Králové.
Pajkrova flošna v Hradci už se rýsuje

„Předpokládáme, že rekonstruovaný objekt zůstane v majetku města a bude jej provozovat Univerzita Karlova. Tedy podobný model jako v případě budovy Muzea východních Čech, která patří městu, ale sídlí zde a provozuje ji krajská organizace,“ vysvětluje primátor.

Projekt rekonstrukce Pajkrovy flošny:

Samotnou rekonstrukci by chtělo město financovat částečně z dotace a úvěru. „Nyní budeme detailně prověřovat možné dotační podpory, do kterých bychom se mohli zapojit se záměrem vlastní rekonstrukce objektu,“ informovala náměstkyně primátora Monika Štayrová.