Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením v úterý otevřelo nové sídlo v zrekonstruované vile v ulici Jana Černého v hradeckých Věkoších. Z Evropské unie se na opravu podařilo získat 38 milionů korun, za které se chátrající budova proměnila v moderní centrum. Na financování projektu se podílelo také město a kraj.

Místo nejen pro zdravotně postižené

Podle ředitele centra Jiřího Morávka pomůže nová budova rozšířit služby zdravotně postiženým. „Náplní centra budou samozřejmě kvalitní služby těmto občanům. Naleznou zde veškeré potřebné informace v oblasti sociální, případně finanční, ale i v oblasti bariér či pracovního uplatnění. V rámci centra provozujeme také centrum péče o duševní zdraví, kde se scházejí lidé s duševním onemocněním," uvedl při slavnostním otevření Morávek.

Nové prostory budou moci lidé využívat i na sport a různé vzdělávací programy. Ředitel centra by si přál, aby k nim našli cestu nejen zdravotně postižení lidé. „Protože se jedná o integrační centrum, budeme velice rádi, když se zde budou setkávat lidé se zdravotním postižením a lidé zdraví. Hodně si slibujeme v tomto ohledu od spolupráce s místní samosprávou a místními sportovními organizacemi," řekl Morávek.

Na slavnostním otevření před zraky zhruba stovky hostů vystoupil i předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. „Budova i zahrada na mě udělaly obrovský dojem. Věřím, že se zde budou střetávat dvě důležité věci – poskytování služeb a obhajování zájmů osob se zdravotním postižením."

Město poskytlo centru budovu

Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením sídlilo původně poblíž sportovního areálu Bavlna. Jeho budova však byla při rekonstrukci sportoviště zdemolována. Následně centrum provizorně fungovalo v nemovitosti patřící kraji.  „Dali jsme i nějaké peníze na dokončení této budovy, ale vyzdvihnout bych chtěl hlavně roli města. To dalo budovu, pozemky a vytvořilo podmínky pro spuštění projektu," řekl při otevření hejtman Lubomír Franc.

V současnosti navštěvuje centrum asi 30 lidí denně. Číslo by ale mělo postupem času růst, protože někteří uživatelé si ještě nezvykli na nové místo.

close Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením ve zrekonstruované vile v ulici Jana Černého v královéhradeckých Vekoších. zoom_in

Tomáš Kulhánek