Desítky sester a dalších nelékařských pracovníků chybějí v nemocnicích Královéhradeckého kraje. Jedním z důvodů jsou nízké platy, které nemotivují k práci v takto náročném oboru.

Od července se však zaměstnanci dočkají jejich zvýšení. Zdravotní sestry a další nelékařský personál ve směnném provozu získají dva tisíce korun navíc včetně nákladů na odvody. Královéhradecký kraj se totiž zapojí do speciálního dotačního programu ministerstva zdravotnictví.

Kraj žádal o potřebné navýšení finančních prostředků za všechny poskytovatele zdravotnické lůžkové péče v kraji.

„Jen v krajských nemocnicích se navýšení týká asi tisícovky pracovníků. Dále musíme oslovit i Fakultní nemocnici Hradec Králové a asi dvacítku dalších poskytovatelů zdravotnické lůžkové péče, jako jsou například nemocnice ve Vrchlabí, léčebny dlouhodobě nemocných a další soukromí poskytovatelé. Celkem by se mohlo navýšení týkat hrubým odhadem 2500 až 3000 pracovníků ve směnném provozu. Reálné číslo budeme mít po oslovení všech subjektů," upřesnil náměstek hejtmana odpovědný za zdravotnictví Aleš Cabicar. Kraj musí žádost podat do konce června.

Potřebné finance na navýšení platů se týkají především zdravotních sester. Grant, který nyní ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo, pokryje růst platů do konce roku 2017. Od nového roku by měla s pokrytím tohoto navýšení počítat už úhradová vyhláška z veřejného zdravotního pojištění.

„Tyto finance jsou dalším krokem ke stabilizaci stávajícího personálu, a to nejen v našich nemocnicích," uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

V krajských nemocnicích nyní chybí několik desítek sester. Nejvíc se s jejich nedostatkem potýká Náchod, pod který spadá i rychnovská nemocnice. Chybí jich tu více než třicet. V trutnovské nemocnici potřebují dalších 14 sester, v Jičíně devět a potřebují tu také čtyři fyzioterapeuty a dva laboranty. „Uzavírání provozů v nemocnicích nehrozí a ani nejsou plánované – s výjimkou dočasného omezení provozů během letních prázdnin a dovolených, ke kterému dochází každoročně," prozradila tisková mluvčí kraje Martina Götzová.

Stabilizační příspěvky pro uchazeče o delší dobu neobsazené pozice poskytují krajské nemocnice již dlouho. „Například u profese všeobecná sestra jde o 20 tisíc korun, zdravotnický asistent může získat 15 tisíc korun," dodala mluvčí kraje s tím, že se připravuje zavedení nového motivačního finančního příspěvku.

Naopak fakultní nemocnici v Hradci problém s nedostatkem nelékařského personálu netrápí. „Náš plán je 2039 takových pracovníků – sester, fyzioterapeutů, asistentek. Aktuálně nám chybí z důvodu nedostatku a také kvůli vyšší nemocnosti 40 z nich. Nemáme tedy kritický nedostatek těchto pracovníků," uvedla mluvčí zařízení Petra Sychrová. Fakultní nemocnici však trápí akutní nedostatek sester na jednotkách intenzivní péče. Nemocnice to řeší finanční motivací ve výši sto tisíc korun. Sestry tu pak musí pracovat nejméně dva roky.   (zd)

„Museli jsme dělat práci i za pomocný personál"

Náchod - Fyzioterapeutka Markéta H. z Náchoda má trpkou zkušenost v nemocnici už za sebou. Pracovala v ní tři roky, a to na rehabilitačním oddělení. „Musela jsem před třemi roky dát výpověď. Práce byla opravdu náročná a minimálně dva kolegové nám už tenkrát chyběli," vzpomíná.

„Pacienti byli těžcí a mnohdy nepohybliví. Museli jsme dělat práci i za pomocný personál. Například dovést nemocné na vodoléčbu, což zabralo hodně času, sundávali jsme nemocným bandáže nebo punčochy, na zvedáku je dostávali do vířivky, pak hlídali čas, abychom je z ní vyndali, osušili, nandali jim punčochy a dovedli je zpět na pokoj. Mezitím jsme cvičili s jiným pacientem v tělocvičně," popisuje mladá žena s tím, že denně museli rehabilitovat přibližně s osmi lidmi včetně aplikace vodoléčby, elektroléčby, vyplňování dokumentace, desinfekce pomůcek a jednou týdně bylo nutné chlorování všech povrchů a pomůcek. „Dokonce jsme i převlékali lůžka, což si myslím, že absolutně nepatří do pracovní náplně fyzioterapeuta," krčí rozpačitě rameny.

Tehdy se šest zaměstnankyň z deseti rozhodlo odejít. „Bohužel jsme tenkrát neměli podporu vedoucí oddělení. Nepomohla nám, a i když nás bylo málo, přesouvala na nás stále více povinností. Jiné řešení než odchod nebylo možné," konstatuje.

Podle Markéty jsou v současnosti na jejím bývalém oddělení také zaměstnanci ze sousedního Polska, kteří posílili prořídlé řady zdravotníků z Čech. „Jsem přesvědčená, že situace v náchodské nemocnici není v tomto směru nejlepší. Stále chybí personál a sama jsem jako pacient pocítila, že nemocným se právě z tohoto důvodu nedostává takové péče, jaké by mělo. I kdyby se stávající personál snažil sebevíc, je ho málo. Některá oddělení musí třeba i na několik dnů v týdnu zavřít. Nejsou lidé, kteří by se prostřídali," říká otevřeně.   (reh)