Prapodivní doktoři a roztržité sestřičky přijeli tentokrát v mnohem větším počtu než obvykle. S červenými nosy pak rozdávali dětem smích.

Sdružení Zdravotní klaun vzniklo již před osmi lety a za tu dobu se stalo uznávanou organizací, která pravidelně navštěvuje 42 nemocnic v celé České republice.

Tým, jenž vyjíždí k nemocným, aby jim správně směřovaným humorem ulehčil léčbu, čítá již 48 členů. Nově začali zdravotní klauni navštěvovat také seniory a geriatrické kliniky.