Nemocniční zdravotní sestry v Královéhradeckém kraji se v úterý po šestihodinovém úporném jednání konečně dohodly s vedením kraje na požadovaném růstu svých mezd.


Nyní si vydělávají o čtyři tisíce méně než jejich kolegyně v jiných krajích nebo v rozpočtových organizacích a jsou placené nejhůř v republice. Kraj jim slíbil dorovnat jejich výdělky na celostátní průměr do konce roku 2012. „Je nám přitom jedno, kde na to kraj vezme. Jestli to budou peníze kraje, který je zřizovatelem nemocnic, nebo vyšší přidání vyjedná od pojišťoven na úkor jiných krajů,“ uvedla odborářka Jitka Boťánková.

Ke zhruba tisícikorunovému navýšení, kterým se bude snižovat současný propad, budou přitom sestrám přidávat, stejně jako doposud, i zdravotní pojišťovny. Největšího navýšení mezd se sestry dočkaly letos. Jejich srpnová výplata (tedy vyplacená v září) bude téměř o pět tisíc vyšší než v prosinci 2008. K navýšení od pojišťoven totiž nyní kraj přihodil ze svého rozpočtu prvních 1500 korun.

Sestry hned po úterním podepsání dohody zrušily stávkovou pohotovost. „Dohodli jsme se na rozumném kompromisu, který je pro obě strany přijatelný,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Mzdy v královéhradeckém zdravotnickém holdingu se začaly propadat za českým průměrem zdravotníků po převodu příspěvkových nemocnic na akciové společnosti v roce 2004. Ty se neřídí státními platovými tabulkami. Vloni v prosinci zdejší sestry neměly ani 20 tisíc korun, republikový průměr středního zdravotnického personálu přitom dosahoval 25 500 korun. Důsledkem je nynější úprk sester z nemocnic do domovů důchodců, sociálních ústavů či hradecké fakultní nemocnice, který začal ohrožovat kvalitu péče v krajských nemocnicích.

Kraj se s odboráři dohodl na přesném způsobu navyšování mezd. Každoroční přídavek se vypočítá jako pevně daný procentuální podíl z rozdílu mezi průměrnými platy sester v nemocnicích kraje a průměrem sester v příspěvkových organizacích celé republiky. Znamená to, že kraj nebude moci například vyčkávat s přidáním každý rok až na prosinec, aby ušetřil.

„Pokud tento procentální podíl, který je na příští rok dohodnutý na 25 procent, bude činit po výpočtu například tisíc korun, znamená to navýšení o 12 tisíc korun za celý rok,“ vysvětlil ředitel zdravotnického holdingu Martin Scháněl. Pokud by tedy kraj chtěl začít přidávat až od září, musel by navýšení vyplatit i zpětně.

Tiché zamyšlení zdravotní sestry
/stanovisko šéfky zdravotních odborů v nemocnici v Novém Bydžově Jitky Boťánkové/


Vážená vládo, vážená paní ministrině zdravotnictví, vážení politici, vážení představitelé jednotlivých krajů, především kraje Královéhradeckého, vážení představitelé Královéhradeckého holdingu, vážení představitelé zdravotních pojišťoven. S přihlédnutím ke katastrofickým povodňovým událostem posledních týdnů, úmrtím popových star a oslavám jubilea tuzemské popové star zvažuji, mám-li Vás vůbec oslovit.

Mě však leží na srdci zcela jiný, z pohledu mnohých možná zanedbatelný, ale neméně podstatný problém. A to je vývoj našeho zdravotnictví. Přístup naší vládnoucí garnitury k nám zdravotníkům.Přístup nás všech k pacientům S povděkem kvituji, že konečně zastává post ministra zdravotnictví zdravotník, zdravotník zdatný, schopný, který prošel všemi fázemi ve zdravotnictví, paní ministrině Jurásková. Jedná se o osobu fundovanou, vzdělanou , schopnou. Bohužel , jak zjišťuji, ani takto schopná osoba nemá neomezené možnosti a není schopna dodržet své sliby, ačkoliv jsem přesvědčena, že je myslela vážně a naprosto upřímně.

Skutečnost je taková, že je naše zdravotnictví rozděleno do dvou skupin. Máme zde nemocnice státní ve formě příspěvkové organizace a nemocnice ,,pseudosoukromé“ (mají formu akciové společnosti ale jsou založené krajem) a soukromé.

Samozřejmě, že zde nechci diskutovat o specializovaných špičkových pracovištích. Jejich kvality mi nepřísluší hodnotit a ani to nemám v plánu.
Pojďme ale, prosím, hovořit o poměrech na běžných standardních odděleních ať již interního , chirurgického nebo jiného zaměření.
Rozdíl platu sestry na běžném standardním oddělení ve státní nemocnici a mzdy v nemocnici - obchodní společnosti („ziskové“) nemocnici je v průměru 7000,- Kč, zatím.

Opravdu si myslíte, že sestra ve státní nemocnici provede lépe hygienickou péči nebo aplikuje lépe i.m.,i.v. injekci než sestra která pracuje v nemocnici ziskové?

Dále se dovoluji zeptat , jsou –li státní nemocnice nafukovací a budou schopny zajistit péči všem občanům tohoto státu ve chvíli, kdy řada ziskových nemocnic bude uzavřena pro nedostatek SZP, případně lékařů? (Pozn.: naši ,, kvalitní a fundovaní“ lékaři nejsou tématem mého zamyšlení). Nebo tomu mám rozumět tak, že občané našeho státu blíže k větším městům, blíže ke státním nemocnicím, mají také větší právo na zdravotní péči, zatím co občané žijící v oblasti, kde fungují větší měrou nemocnice ziskové, akciovky, mají prostě smůlu?

Dovoluji si konstatovat, že privatizace zdravotnictví, především nemocnic byl minimálně nepovedený krok. K tomuto kroku nedošlo na přání zdravotníků a už vůbec ne na přání občanů, pacientů. Stalo se.

Všichni zdravotníci jsou vedeni k celoživotnímu vzdělávání, kterého se více či méně dobrovolně účastníme. V rámci celoživotního vzdělávání jsme vedeni, teď hovořím za SZP, ale předpokládám, že je to u lékařů je to stejné, k holistickému přístupu k pacientům. Skvělá věc, se kterou naprosto souhlasím. Každý z nás občanů či pacientů je individualita, a je nutno zajistit nám funkční žebříček hodnot podle toho, jak je každá osobnost nastavena.

Dobrá.: Jsem žena, je mi 72 let, vzhledem k tomu, že jsem porodila 3 děti a celý život pracovala v kravíně, s přihlédnutím k mému onemocnění jsem inkontinentní. Nejsem však dementní, uvědomuji si, že jsem se pomočila nebo pokálela. Mám plenkové kalhotky, ale cítím, že jsem pomočena a pokálena, je mi to nepříjemné a chtěla bych být v čistotě. Plenkové kalhotky jsem dostala přibližně před hodinou a na další mám nárok tak za další 2 -3 hodiny, protože jsem hospitalizovaná v ziskové nemocnici, která si na sebe musí vydělat a jejím hlavním krédem je šetřit na zdravotnickém materiálu. Toto krédo ale nevzniklo v té mojí nemocnici, vedení nemocnice je lidské a moje problémy by dozajista pochopilo. Vedení té mojí nemocnice by rádo zajistilo kvalitní péči v plném rozsahu všem svým pacientům/klientům. Krédo úsporných opatření v ziskových nemocnicích mají na svědomí naši politici, kteří ve svých předvolebních šotech slibují ,,hory,doly“, jen potom své sliby zapomínají, nestíhají nebo nezvládají splnit. Tak já se nebudu litovat, co na tom, že mám nepříjemný pocit na kůži, co na tom, že se cítím jako prasátko, co na tom, že sama sobě zapáchám? Vždyť jsem jenom pacientka a mám nezajímavé a pojišťovnou neohodnocené problémy.

Možná trochu přehnané hodnocení situace, protože my SZP v ziskových nemocnicích jsme lidé , své klienty vnímáme a snažíme se pro ně udělat maximum a kašleme na přípisy vedení nemocnic, že překročíme –li limit určený na SZM, bude nám sníženo osobní ohodnocení. Kdo je v tomto státě zdravotníkem, zvláště pak zdravotníkem v ziskové nemocnici, není zdravotníkem pro peníze. Je zdravotníkem protože má kladný vztah k lidem a těm potřebným chce pomáhat, chce o ně pečovat, chce jim dávat svoji lásku, pohlazení a vlídné slovo.

Přiznejme si však, že každá dobrá vůle má své hranice. Opět mluvím o SZP. V současné době nejsme jeptišky, které se mohou svým svěřencům věnovat 24 hod.denně. Jsme matky manželky, v době ekonomické krize se od nás očekává, že za svoji zodpovědnou, náročnou a multifunkční činnost, přineseme do rodinné kasičky odpovídající obnos, protože o to co jsme ze sebe vydaly v zaměstnání, lásku, péči cit atd., bývá většinou ochuzena naše vlastní rodina.

V našich krajských, holdingových, nemocnicích s námi hrají takovou tichou hru.

Něco se Ti nelíbí, můžeš odejít, za branou čeká na Tvé místo 10 dalších.
Nečeká . Ale pravdou je, že v našem kraji je nezaměstnanost a naše sestry by neměly kam jinam do práce nastoupit. A proč za branou nikdo nečeká ? Protože zdravotní sestra v této republice je z 60% lékařem, ze 100% diplomatem, z 50% uklizečkou, ze 100% zdravotní sestrou a z dalších 100% milující osobou, která kdyby jí nebyla, už dávno by v tom našem skvělém zdravotnictví nepracovala = tím se dostáváme na nějakých 410% výkonu normálního povolání.

A ačkoli možná každá nejsme 100% dokonalou zdravotní sestrou, jedna jak druhá ze sebe vydává maximum, a svému povolání obětujeme víc než je únosné. A pomalu a jistě opravdu končí doba, kdy jsme byly slepými ovcemi, většina z nás je schopna uplatnit se velmi dobře v jiných profesích.
Takže vážená vládo, vážená paní ministryně zdravotnictví, vážení představitelé krajů a zdravotních pojišťoven, vážení představitelé jednotlivých nemocnic, zamyslete se nad stávající situací, protože sestry v ,,akciovkách“ už toho mají opravdu dost.

Jsem poměrně aktivní členkou odborového svazu ve zdravotnictví, z čehož vyplívá, že mám dost výrazné sociální cítění. Přesto si dovoluji jistou kritiku sociální politiky současné vládní garnitury.

Poplatky ve zdravotnictví , konkrétně tzv. hospitalizační poplatky, velmi ožehavé, velmi diskutabilní téma. Ačkoliv nejsem ani zdaleka pravicově založena a jsem daleka preferovat politiku ODS, touto vládní garniturou zavedené poplatky ve zdravotnictví měly do jisté míry své opodstatnění. Ano můžeme diskutovat o nevhodnosti poplatků v porodnici, u dětí do 15 nebo 18 let, můžeme diskutovat o poplatcích v lékárnách a v ambulantní péči. Naprosto na místě a zcela adekvátní však byly tzv. ,, Poplatky za hospitalizaci“ Možná měly mít jen trochu jiný název. Například příspěvek na stravu, vodu atp.? Většina klientů, pacientů tento poplatek vnímala naprosto pozitivně a neměla k němu připomínky. Byli si totiž vědomi, že za 60,- Kč na den by režii své domácnosti s veškerým servisem od stravy, tepla, hygieny, vč,čistého lůžka nebyli schopni zajistit.

A tak se ptám, proč naše kraje , které slíbily preferovat zdravotnictví, školství, údržbu silnic aj., ani na jedno nemají dostatek financí, nabídly našim nemocným možnost přijmout dar kraje? Politika líbivá, ale velmi zrádná. A to nejen z pohledu možností jednotlivých krajů a celého státu. Politika velmi zrádná i z pohledu jednotlivého pacienta/klienta. Řekl někdo z politiků pacientům hospitalizovaným např. na LDN v rámci nemocnice, že po překročení určité výše daru musí navštívit finanční úřad, podat přiznání o přijetí daru a zaplatit z něj daň? Pokud vůbec řekl, tak velmi potichu.
Jsem zaměstnancem akciové společnosti a pracuji na LDN. Místo abych se věnovala své rodině, přemýšlím jak kde ušetřit, co udělat pro pacienty a především pro personál.

A tak , ač jsem matematický antitalent, počítám. Na 110 lůžkách LDN při měsíci, který má 30 dnů by mohla nemocnice získat 198000,- Kč. I při minimálním důchodu zůstane našim seniorům nebo dlouhodobě nemocným pacientům dostatek prostředků na zaplacení udržovacích plateb na domácnost i na drobný příspěvek vnoučatům nebo jiným rod.příslušníkům, při zachování kvalitního životního standardu. Na našem oddělení si minimálně třetina klientů hradí poplatek za hospitalizaci, přesto, že má informaci o tom, že může přijmout ,,Dar kraje“.

Nestálo by za zamyšlení,zda nadále budeme propagátory líbivé politiky nebo budeme konečně dělat něco pro lidi, občany tohoto státu, pro celou naši zemi. Cílem tohoto zhodnocení není- dejte to nám sestrám. Ať je použito ve prospěch pacientů.

Zkusme si uvědomit, že ne vše co vymyslela pravicově orientovaná vládnoucí garnitura bylo špatné a ne vše co upřednostňuje tzv. sociálně orientované seskupení politiků je opravdu přínosem pro občany tohoto státu.

A především, nepodpoříte- li do budoucna přibližně 60% zdravotníků zaměstnaných v nestátním sektoru,a mám na mysli zejména zdravotní sestry, další ošetřovatelský personál a laboranty, čeká Vás výhledově problém. Nebudete schopni zajistit zdravotní péči všem občanům tohoto státu v adekvátním rozsahu. Přestáváme se totiž bát. Protože česká zdravotní sestra je v tomto státě v současné době : lékařem nebo jeho hlídačem, samostatnou a za svoji práci plně zodpovídající, vzdělanou, plně orientovanou zdravotní sestrou, diplomatem a styčnou třecí plochou při řešení problémů, uklizečkou, ale především osobou ochotnou pomáhat, řešit problémy, dát svůj cit a lásku, a starat se o osobu, která to potřebuje. Není podstatné, jestli je to sestra pracující na odd.akutních lůžek nebo sestra pracující na jakémkoli typu LDN.

Myslíte si, že takhle šikovná holka se v životě ztratí, myslíte si, že nenajde uplatnění jinde než ve zdravotnictví? Blbost. Česká zdravotní sestra je již léta vedena k naprosté multifunkčnosti, variabilitě a neuvěřitelné schopnosti improvizace typu: ,, Udělat z prdu kuli“.

A tak všichni vážení, před kterými se rozprostírá červený koberec, kamkoliv vstoupíte, myslete prosím na to, že Vám možná jednou dojdou síly, dech, opustí Vás Vaši političtí nebo ekonomičtí přátelé, může se stát, že se na Vás vykašle i vlastní rodina, budete staří, nemocní, nepoužitelní a naprosto bezmocní.

Zase blbost ? To se Vám přece stát nemůže…? Jak myslíte!
Investujte, porcujte medvěda, jak se dá. Nějaké zdravotnictví, péče o jeho lidský potenciál to je podružná záležitost.

Naprosto si vědoma možných důsledků hodlám zveřejnit svůj názor, jsem přesvědčena, že mluvím z duše všem 60% zdravotníků pracujících ve ziskových nemocnicích, ačkoliv vím, že v okamžiku ,, lámání chleba“ mě nahlas všech 60% nepodpoří.

Jitka Boťánková

DOHODA SE ZDRAVOTNÍMI SESTRAMI

Dohoda
vyplývající z jednání zástupců Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky a vedení Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.

V Hradci Králové dne 25. srpna 2009

Zástupci odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky souhlasí s obsahem dopisu hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France zaslaného pracovníkům středního zdravotnického personálu (SZP) oblastních nemocnic krajského holdingu dne 21. srpna 2009; dopis je přílohou této dohody;

Na konci roku 2010 bude rozdíl průměrných mezd SZP, včetně dohod, menší o 25 %, než byl rozdíl průměrných mezd SZP, mezi Oblastními nemocnicemi (ON) a.s. ZH KHK a příspěvkovými organizacemi (PO) v ČR za r. 2009 včetně dohod

Na konci roku 2011 bude rozdíl průměrných mezd SZP, včetně dohod, menší o 35 %, než byl rozdíl průměrných mezd SZP, mezi ON a.s. ZH KHK a PO v ČR za r. 2010 včetně dohod

Na konci roku 2012 bude úroveň průměrných mezd SZP mezi ON a.s. ZH KHK a PO v ČR srovnán včetně dohod

Zástupci zdravotnických odborů se stanou součástí nově vytvořené pracovní skupiny pro tvorbu koncepce zdravotnictví v Královéhradeckém kraji; prostřednictvím této pracovní skupiny budou zdravotničtí odboráři průběžně kontrolovat naplňování výše uvedených závěrů a dohod

Bezprostředně po podpisu této dohody bude odvolána stávková pohotovost, kterou inicioval Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky

Bc. Lubomír Franc RNDr. Jiří Schlanger
Hejtman Královéhradeckého kraje předseda OSZSP ČR

PharmDr. Jana Třešňáková PhDr. Martin Scháněl
Radní Královéhradeckého kraje pro oblast zdravotnictví ředitel Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje


Za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky


Iva Řezníčková
Oblastní nemocnice Trutnov

Eva Smolová
Oblastní nemocnice Náchod

Zuzana Netolická
Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Irena Šulcová
Oblastní nemocnice Jičín

Jitka Boťánková
Za nemocnici Nový Bydžov

Kraj se dohodl se zdravotníky, stávková pohotovost končí
/TISKOVÁ ZPRÁVA KRAJE ODBORŮM/

Zástupci vedení krajského zdravotnictví se v pondělí dohodli s odbory na ukončení stávkové pohotovosti zdravotníků. Obě strany uzavřely dohodu, podle které dojde k navýšení mezd zdravotníků v tomto roce a o způsobu jejich navyšování do roku 2012. Zástupci zdravotníků by se také měli stát součástí týmu, který bude vytvářet koncepci krajského zdravotnictví.

„Dohodu s odbory vítám. Práce zdravotních sester si velice vážím a vím, jak je důležitá. I proto mě těší, že se kraj se zástupci zdravotníků nakonec mohl dohodnout na rozumném kompromisu, který je pro obě strany přijatelný,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Tato dohoda mezi krajem a odbory by měla nastartovat snižování rozdílu mezd mezi zaměstnanci krajského zdravotnického holdingu a celorepublikovým průměrem mezd v příspěvkových zařízeních.

„Velký problém je v celém systému financování zdravotnictví v České republice. Velký díl odpovědnosti na této situaci nese přístup zdravotních pojišťoven k malým a středním nemocnicím. S pojišťovnami je proto třeba jednat o napravení tohoto stavu na celorepublikové úrovni,“ uvedla Jana Třešňáková, radní Královéhradeckého kraje pro oblast zdravotnictví.

Mzdy v královéhradeckém zdravotnickém holdingu se propadly právě kvůli zřízení akciových společností v roce 2004, za kterým stojí bývalé vedení kraje a krajského zdravotnictví.

„Vítáme vstřícnost současného vedení kraje, které napravuje chyby bývalého vedení holdingu. Nyní je nejvyšší čas problémy v rozdílech mezd zdravotníků řešit, aby nedošlo k ohrožení kvality péče o pacienty v kraji,“ řekla místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Ivana Břeňková.