Když se kácí les, létají třísky. Vedení Královéhradeckého kraje se rozhoupalo k odkládané reformě nemocnic. A to se neobejde bez pořádné personální rošády.

Za oběť padnou zcela jistě dva z pěti ředitelů krajských nemocnic. Šéf rychnovské nemocnice Otto Štěpán a náchodské Miroslav Švábl. A to rychle. Nový rok už by hejtman Lubomír Franc chtěl začínat s jejich nástupci.

Dokonce už má představu o horkých adeptech, zatím ale mlčí jako hrob. „Pohybují se v krajském zdravotnictví, víc neřknu,“ uvedl pouze.

Zdá se však, že sesazení obou ředitelů nebude za trest. Ačkolive právě náchodská a rychnovská nemocnice mají ze všech nejvyšší ztráty.

„Tady nejde o žádný vzájemný nesoulad nebo pochybení v jejich práci. Změn v krajském zdravotnictví chystáme více a myslím, že se je podaří lépe rozhýbat novými impulsy, jako právě tento,“ uvedl hejtman Franc.

Oběma odcházejícím ředitelům byly ostatně nabídnuty jiné řídící funkce v krajském zdravotnictví. Zatímco Štěpán to předběžně odmítl, Švábl blíže nespecifikovanou nabídku přijal. A co víc, zdravotnickou koncepci kraje, které přitom sám padne za oběť, podporuje.

Obnovíme KÚNZ?

Odmítl dokonce narážky, že chystané sloučení nemocnic do jediné příspěvkové organizace, v níž by se ušetřilo na nákupu léků a zdravotnického materiálu, připomíná obnovu komunistického KÚNZ (Krajského ústavu národního zdraví). „To byl politický ideologizovaný orgán, ovšem to, že by měl mezi nemocnicemi v kraji fungovat řád, aby si navzájem nevyzobávaly rozinky, to je pravda. Když se na KÚNZ zpětně podívám, tak metodologicky měl hlavu a patu,“ míní Švábl, který je přitom pokládán za pravicově smýšlejícího manažera.

Personální rošády ve vedení nemocnic navíc podle všeho nezůstanou pouze u jmen dvou ředitelů. První radikální řez krajská vláda učinila už předevčírem. Zdravotnickému holdingu, organizaci kraje spravující krajské nemocnice a další zařízení, změnila vedení i stanovy. Zatímco doposud výkonné představenstvo holdingu tvořili politici, nově budou rozhodovat především ředitelé nemocnic.

„Dosavadní model řízení nebyl efektivní. Nemocnice se mohly chovat jako konkurenti,“ řekl Franc. Změnou struktury bude podle něj zajištěna větší průhlednost hospodaření nemocnic. Ty jen letos dosáhnou 60milionové ztráty, kraj na jejich oddlužení poslal 100 milionů.

Z dnešních pěti nemocnic bude jedna velká. Příspěvková

close zoom_in Královéhradecký kraj – Pro protézu pojedete například do náchodské nemocnice, s cévními problémy se budete naproti tomu léčit třeba v Jičíně. A specializovaná neuorologie vznikne kupříkladu v Rychnově.

Kraj chystá ve zdravotnictví převratnou revoluci. Místo dosavadních pěti nemocnic, které spadají do krajského zdravotnického holdingu – nepočítaje fakultní, tu zřizuje ministerstvo – vznikne jedna velká. S jedním ředitelem a s jedním „ičem“. A nebude už mít vizitku a. s. jako akciová společnost, ale zpátky p. o., příspěvková organizace.

„Od centralizování nemocnic pod jednu hlavičku si slibujeme úspory při nákupu materiálu a vybavení. Druhým přínosem bude specializace zařízení. Dnes se všechny nemocnice snaží dělat prakticky všechno, obsahují základní oddělení péče. A to není dobře. Jedna nemocnice by měla být zaměřena na určitou péči, další se bude specializovat na jiné zákroky,“ uvedl již dříve hejtman Franc. Výhodnější má být i vyjednávací pozice jedné velké nemocnice vůči pojišťovnám.

Původně chtěl kraj sloučit nemocnice do jedné už od 1. ledna 2010. Nyní se mluví nejdříve o roce 2011.

Těžké rozhodování bude o řadě přidružených zařízeních nemocnic. Stěhování do Opočna například možná čeká jaroměřskou léčebnu dlouhodobě nemocných. Nemocnice by také měly mnohem více spolupracovat s hradeckou „fakultkou“.

Zas tak převratnou novinkou však sloučení krajských nemocnic. Se stejným plánem počítala i bývalá krajská vláda ODS. Stejný byl i zamýšlený název.