Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) už má pohromadě oba potřebné souhlasy ministerstva životního prostředí v procesech EIA k dokončení zdvoukolejnění trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové.

Aktuálně železničáři získali poslední razítko k výstavbě úseku z Opatovic nad Labem do Hradce Králové. Pro část trati z Pardubic do Stéblové se jim podařilo úspěšně projít zkoumáním vlivu stavby na životní prostředí už v listopadu loňského roku. Termín realizace obou úseků je naplánován těsně po roce 2020.

Cestující se možná dočkají v roce 2024

Jako první přijde na řadu právě zhruba sedmikilometrový úsek do Hradce Králové.

„V současné době se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí, která k dnešnímu dni není uzavřena a odsouhlasena investorem stavby. Z tohoto důvodu není možné závazně stanovit finanční náklady na stavbu a projektové práce,“ upřesnil mluvčí SŽDC Marek Illiaš. Stavba by podle něj měla začít v roce 2021 a skončit v roce 2023.

Téměř současně by měli dělníci poprvé kopnout do země také v úseku z Pardubic do Stéblové. Záměr projektu nyní leží na centrální komisi ministerstva dopravy, která všechny velké dopravní stavby musí schválit. Se zahájením prací se počítá na jaře 2022 a s jejich dokončením v listopadu 2024.

U tohoto úseku už má Správa železniční dopravní cesty i vyčíslené náklady, které mírně přesahují dvě miliardy korun.

Vložený úsek trati mezi Stéblovou a Opatovicemi nad Labem je hotový už od roku 2015.

Po modernizaci by se traťová rychlost měla zvýšit z dnešních 100 kilometrů v hodině na 160 kilometrů v hodině.

Jednokolejka už dávno nestačí

„Současná kapacita jednokolejné trati je vyčerpána a její kapacita nevyhovuje požadavkům objednavatele dopravy v Pardubickém a Královéhradeckém kraji,“ píše se v dokumentaci EIA. V nákladní dopravě je trať také velmi vytížená – mimo jiné je využívána pro zásobování Elektráren Opatovice uhlím anebo pro dopravu nových automobilů ze závodu Škoda Auto v Kvasinách. Trať samozřejmě slouží i pro odklony z koridorové tratě Pardubice – Kolín.

S úpravou tratě souvisí i čtyřmiliardová modernizace uzlu Pardubice, která by měla začít počátkem roku 2020.

Jan Šindelář