I v letošním roce vedle hlavního programu - přehlídky a hodnocení nejlepších chovů českého strakatého skotu z několika krajů organizátoři připravili zajímavý doprovodný program - přehlídku zemědělské techniky, ochutnávku a prodej regionálních potravin a mnoho dalšího.

Výchova mladých

„V zemědělství v krátké době nastane generační problém. Proto velkou pozornost věnujeme dětem a mládeži, pro které je připraven bohatý doprovodný program - tvořivé řemeslné dílny pro děti připravila MAS Hradecký venkov, Lesy ČR, s.p. lesní pedagogika a myslivost a Zemědělský svaz ČR zajímavý program Zemědělství žije. Za doprovodu našich pracovníků mohou navštívit objekty živočišné výroby," uvedl Jan Pešek, ředitel společnosti.

Zemědělský den není pouze přehlídkou zvířata ocenění práce chovatelů ale místem, kde se podporuje produkce regionálních potravin a jejich kvalita.

Důležitá je i výměna zkušeností a názorů odborníků mezi sebou. Setkání výrobců se zpracovateli i se spotřebiteli.