V Královéhradeckém kraji má podobnou zkušenost každý dvacátý obyvatel, což v rámci republiky řadí kraj na deváté místo. Problémy s dluhy mají více muži (57 %) než ženy (43 %).

„Ženy se zpravidla staví ke své finanční situaci zodpovědněji než muži. Z našich statistik vyplývá, že se ženy zadlužují až o 22 procent méně než muži. Pokud se navíc do finančních problémů dostanou, je jejich průměrná dlužná částka o pětinu nižší," potvrzuje Markéta Fixová ze společnosti KRUK, která se zabývá správou a vymáháním pohledávek. V loňském roce měly ženy průměrný dluh u bankovních i nebankovních institucí ve výši 36 900 korun.

Půjčka na dovolenou

Hlavním důvodem, proč ženy dluží nižší částky než muži, je především účel, na který jsou půjčené peníze vynakládány. Ženy si půjčují zejména na spotřebu, případně na předměty do domácnosti, dovolené, dárky nebo výbavu pro děti. Muži naopak používají půjčky například na splacení leasingů a hypoték.

Ženy jsou v přístupu k financím obvykle zodpovědnější než muži. V loňském roce platilo své peněžní závazky 60 % žen, a pouze 54 % mužů.

Dobrou zprávou je také fakt, že schopnost dostát svým finančním závazkům rok od roku roste. Hlavním důvodem je zejména rostoucí neochota lidí půjčovat si vyšší finanční částky. Tento postoj spotřebitelů se automaticky promítá do silného meziročního poklesu průměrné dlužné částky v řádu až deseti tisíc korun. Právě pokles průměrné dlužné částky umožňuje v současné době zadluženým osobám splatit své závazky dříve.

Dva roky na splacení

Z aktuálních výsledků ČSÚ vyplývá, že v loňském roce byli dlužníci schopni měsíčně ušetřit částku ve výši alespoň 1 700 korun. V případě, že by vynaložili tuto sumu na splacení svého dluhu, zbavili by se dluhu během roku a deseti měsíců. O rok dříve přitom mohly zadlužené osoby splatit svůj dluh průměrně až po dvou letech a deseti měsících, tedy o rok později.

Důležité je začít včas dluhy řešit a říci o nich vůbec své rodině. „Přiznání dluhů sobě i své rodině je velmi těžký, nicméně důležitý krok. Vzniklá situace je pro zadluženou osobu ve většině případů velmi psychicky náročná. Je tak důležité, aby se rodina s danou situací co nejrychleji vyrovnala a zadluženou osobu podpořila nejen finančně, ale hlavně psychicky v její snaze finanční problémy řešit," dodala Markéta Fixová.