Babybox by měl být během září otevřen i v Hradci Králové, co vy na to?
Znám ten dokument a znovu jsem jej prostudoval. Na prvním místě je právo dítěte na život. V článku 7 se praví: Každé dítě je registrováno ihned po narození a má od narození právo na jméno, právo na státní příslušnost, a pokud to je možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči. Jsem si jist, že právě tato práva jsou dodržována a že tvůrci textu 54 článků Úmluvy podepsaných 20. listopadu 1989 si byli vědomi, že vždy není možné, aby děti znaly své rodiče, a proto použili větu vedlejší ve znění „pokud je to možné“. Stanovisko Výboru pro práva dítěte uvádí, že komunikoval s českými neziskovými organizacemi zabývajícími se dětmi. Nezjistil jsem u nás nikoho, kdo by se k problematice babyboxů OSN vyjadřoval. Jsem si zcela jist, že padesát dětí, kterým babyboxy pomohly vstoupit do života, je sice smutným, ale taky nesporným důkazem jejich potřebnosti. Právě všechny děti z babyboxů získaly velmi rychle náhradní rodiny.

Diskutujte!