Jedná se o státní zařízení, které je určeno pro děti s mentálním postižením, s kombinovanými vadami, s autismem a PAS (porucha autistického spektra), s poruchami aktivity a pozornosti, s narušenou komunikační schopností, s neurologickými poruchami, s poruchami hybnosti na podkladě DMO a s ortopedickými vadami.

V tomto školním roce začala MŠ Slunečnice za podpory Královéhradeckého kraje další úpravu svých zahradních prostor. Cílem projektu „K přírodě aktivně!" bylo přizpůsobit zahradu mateřské školy v podnětné prostředí, které děti aktivně zapojí do vztahu s přírodou. Proměnu zahrady zde představili veřejnosti, rodičům a přátelům školy při květnové akci „Živá zahrada aneb K přírodě aktivně!"

Stezka poznání

Nejprve byl připraven program s environmentální tématikou pro děti z MŠ Slunečnice a pozvané hosty. Zahrada školky byla opravdu velmi živá. Za krásného slunečného počasí se zde sešli pozvaní hosté, dále děti s personálem z Dětského denního rehabilitačního stacionáře či několik tříd ze Speciální školy v Hradci Králové. Na stanovištích pomáhali zvládnout připravené úkoly studenti z OA, SPgŠ, VOŠ cestovního ruchu a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, se kterou MŠ již dlouhodobě spolupracuje. Později pokračoval zajímavý program pro rodiče a děti z MŠ Slunečnice.

Všichni si mohli užít aktivity v novém altánu (třídění materiálů a tematické strukturované úkoly), pozorovat počasí s prvky meteorologické budky, zbystřit vnímání na smyslovém chodníku a hmatových stanovištích. Dále děti rozvíjely tvořivost a estetické vnímání při stavbě obrazů z přírodnin, či trénovaly zručnost při zahradničení (sázení jahod, nakládání materiálu lopatou a převezení po dráze či seznámení s tím, co patří do kompostéru, a jak se třídí odpad). Děti prošly dobrodružnou stezku poznání za novými stromy, nebo se potěšily návštěvou „ptačího světa". Na závěr si užily napínavé „šnečí závody".

Rozvoj schopností

Jsme rádi, že se akce „Živá zahrada" opravdu vydařila. Velké poděkování patří všem, kteří se na projektu podíleli.

Zahrada jako taková nabízí dětem nesčetné příležitosti k učení, zkoumání a objevování, ale i k rozvíjení psychomotorického vývoje a sociálních schopností. Cíl projektu „K přírodě aktivně!" je pro zaměstnance MŠ Slunečnice výzvou snažit se i nadále přizpůsobovat zahradu mateřské školy v podnětné prostředí a spolu s dětmi se aktivně a zodpovědně zapojovat do vztahu s přírodou.

Libuše Veselá