Na osmi stanovištích bude účastníky čekat kouzelná bytost a zábavná aktivita přibližující problematiku různých zdravotních handicapů, ať jde o zrakové, sluchové, mentální nebo tělesné postižení.

Jako cíl trasy organizátoři vybrali Rytířské hradiště, zde si děti nechají namalovat obrázek na obličej, projedou se na koloběžce a zhlédnou ukázku hippoterapie, ve které se využívá fyzioterapeutického potenciálu koní.   (vm)