Desítky svinarských starousedlíků se v pátek ráno přišly naposledy rozloučit s mostem plukovníka Šrámka, který se nad Orlicí klenul dlouhých 111 let.

Většina z nich se smutně dívala na dělníky, kteří se s autogenem v ruce pustili do ocelové konstrukce, kterou posléze jeřáb odnesl na břeh, kde dílo zkázy dokonaly brusky a další autogeny. Polovina z dvaasedmdesátimetrového mostu totiž poputuje rovnou do sběru.

Nýty vs. autogen

Zbytek konstrukce se v pondělí přemístí na pozemek města, které chce fragment mostu zanechat pro další generace.

Nad pátečními pracemi měl dohled stavbyvedoucí Petr Volejník, který instruoval dělníky, jak mají část mostu na pravém břehu Orlice rozdělit na tři díly, které posléze jeřáb odnesl na přilehlou parcelu. „Každá část rozebraného mostu váží kolem dvaceti tun. Jakmile tyto části odstraníme, přesune se jeřáb na druhý břeh, kde práci dokončíme,“ uvedl Petr Volejník, který však se svým týmem nebude schopen vyhovět památkářům a konstrukci, jež má být zachována pro další generace, také rozdělí autogenem.

„Pokud půjde vše podle plánu, tak se na jižní konstrukci vrhneme v neděli, kdy ji rozdělíme na dvě části. Bohužel tyto části nelze roznýtovat, takže i tato pole budeme muset přeříznout,“ dodal stavbyvedoucí.

Po osmasedmdesáti letech se do centra Hradce Králové vrátil pomník legionářů.
Legionář opět střeží své padlé druhy

Svinarský most plukovníka Šrámka
Železný most byl postavený roku 1907 na místě dřevěného mostu strženého povodní roku 1891. Ocelová konstrukce mostu se středovým pilířem uprostřed řeky chráněným ledolomem byla vyrobena strojírnou Bromovský, Schulz a Sohr z Adamova. V roce 2009 byl pojmenován na počest legionáře a svinarského rodáka plk. Bohumila Jana Šrámka.

Jakmile starý most zmizí, začnou dělníci pracovat na pilotech a nových podpěrách. Následně budou rozebrány pískovcové opěry. Provede se hlubinná pilotáž pro založení nových opěr. Následně se provede pažení a výkopy pro vybetonování opěr. Následovat bude sestavení podpěrné skruže a bednění nosné konstrukce, osazení patních dílců ocelových oblouků, kotevních přípravků závěsů, betonářské a předpínací výztuže a betonáž nosné konstrukce. Poté bude možné předpínání nosné konstrukce a sestavení zbývajících dílců ocelových oblouků a montáž ocelových závěsů. Po provedení dokončovacích prací na mostě a pod mostem bude možné most uvést do provozu.

Nový most bude jednopólový bez střední opěry, což bude mít příznivý vliv na průtok Orlice. Při povodních totiž nebude docházet k zátarase před středním pilířem. Nejnižší bod nosné konstrukce je 1,13 m nad hladinou stoleté vody. Nový most s mostovkou z předpjatého betonu zavěšenou na ocelovém oblouku bude proveden v délce nosné konstrukce 76,80 m, šířka mostu bude 12,85 m. Most převádí krajskou komunikaci III. třídy č. 3082, šířka dvoupruhové vozovky bude 7 m a průchozího prostoru bude 2,5 m. Z důvodu tvaru křižovatky silnice III/3082 s ulicí Podhůrskou bude daným úsekem omezena doprava těžkých nákladních vozidel s délkou přes 10 metrů s výjimkou autobusů MHD.

Ilustrační fotografie.
Čoika si posvítila na benzinky u dálnice