Ne on ale ateliér, který založil jeho dědeček. Bude mít devadesát let. „Na to jsem pyšný," říká Tomáš Pilař.

Stavitel houslí, o jehož nástroje je zájem po celém světě, pochází z významného rodu houslařů. Vyučil se řemeslu u svého otce Vladimíra, ten zase pokračoval v tradici svého otce – Karla Pilaře.

A zájem o housle se přenesl i na mladší generaci. Tomáš Pilař vyučil dceru Šárku, která od roku 1998 staví rovněž samostatně nástroje v rodinném atelieru a je jednou z mála dam mezi českými i světovými mistry houslaři. V houslařské tradici pokračuje i vnuk Vladimíra Pilaře – Jan.

Sobotní oslavenec má za sebou zajímavou životní cestu: Během vojenské prezenční služby pracoval od roku 1973 v Praze v armádní dílně hudebních nástrojů jako houslař. V roce 1973 se stal členem Kruhu umělců houslařů. V současné době pracuje v rodinném ateliéru v Hradci Králové. Věnuje se stavbě nových nástrojů, opravám smyčců a restaurátorství.