„Na jednom z kamenů jsem našel asi pěticentimetrový reliéf. Po důkladném očištění kamene vodou jsme zjistili, že se jedná o zkamenělinu připomínající křídlo vážky, mouchy nebo jiného hmyzu,“ sdělil nálezce Tomáš Zdechovský. Už nyní je kámen s otiskem části nějakého živočicha nebo rostliny unikátní. Nebyl totiž nalezen ve skále či v lomu, jak bývá obvyklé, ale ve zdi.

Kus opuky byl součástí starého domu pocházejícího z přelomu 18. a 19. století a kromě křídla hmyzu by zkamenělina mohla být i pozůstatkem skořápky živočicha z moře. Ať tak či tak, její stáří odborníci odhadují na desítky milionů let. Bližší informace o nálezu prozradí odborníci z Národního muzea v Praze, kam zkamenělina v příštím týdnu poputuje na expertizu. Měla by odpovědět nejen na otázku o stáří nálezu, ale řekne také, o jaký druh živočicha otisknutého v kameni se jedná.

Nálezce Tomáš Zdechovský je přesvědčen, že zkamenělina pochází přímo z Třebechovic nebo z opukových lomů v jejich blízkém okolí. Nelze se podle něho domnívat, že by kameny na stavbu nevýznamného domu sem byly dováženy z větší vzdálenosti, když přímo v místě jich bylo habaděj.

O osudu zkameněliny má jasno. „Určitě si ji nenechám, ale nabídnu ji někam, aby se na ní mohli lidé podívat. Třeba nějakému muzeu,“ přemítá nálezce.