Součástí večera bylo i předávání cen soutěže o nejlepší webové stránky knihoven Biblioweb 2007. V kategorii měst nad 25 000 obyvatel zvítězila Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. V klání měst do 25 tisícobyvatel vyhrála Městská knihovna v Ústí nad Orlicí a mezi městy do 10 000 má nejlepší stránky knihovna Urbanic na Hradecku. Do letošního ročníku se přihlásilo 24 knihoven a anketu pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.