Město vytáhlo do boje proti hernám. Jejich počet by se mohl snížit ze sedmašedesáti na třicet. Provozní místa i provozní doba heren, jsou nyní zaneseny v návrhu novely obecně závazné vyhlášky, o níž rozhodli v úterý městští radní, a která vyhovuje zákonným pravidlům. „Definitivně o podobě závazného dokumentu, jehož vzniku předcházela dlouhá a nelehká příprava, rozhodnou zastupitelé," uvedla mluvčí města Magdalena Vlčková.

Je možné, že kvůli tomuto kroku Hradec přijde o finanční prostředky, které z heren do městské kasy putují. Podle mluvčí se však další vývoj odhaduje jen těžko. „V posledních třech letech byly roční příjmy do rozpočtu města z hazardu vyšší než padesát milionů korun. Lze předpokládat, že v letošním roce to bude obdobné. Vývoj pro další období je jen velice těžko odhadnutelný," uvedla.

Vyhláška o omezování loterií platí na území krajského města od roku 2013. „Od té doby evidujeme požadavky na zřízení nových míst. Znění této vyhlášky mohou jakkoliv upravovat či měnit pouze volené orgány města," upozornila Vlčková.

Více než polovina heren v Hradci by mohla zmizet. Záležet bude na rozhodnutí zastupitelstva. O návrhu novely vyhlášky, která loterie v krajském městě upravuje, již rozhodla městská rada.

Novela upravuje přesná místa i provozní dobu konkrétních heren. Připravit nové znění byl úkol pro pracovní skupinu, která si vyžádala názory příslušných komisí místních samospráv, městských strážníků či odborů magistrátu.

Nově definovaná místa by neměla být podle této skupiny umístěna ve vymezeném území historického centra, na nádraží či terminálu hromadné dopravy.

Dále pracovní skupina přihlédla k tomu, zda se v daném období v místě fungující herna opravdu nacházela či zda nedochází v místě herny k porušování zákona či veřejného pořádku.  Herna se také nesmí nacházet v bezprostřední blízkosti škol, zdravotních zařízení a církví. Důležité bylo také přihlédnout k nové právní úpravě hazardu, podle které již nebude možné hrát v místech s takzvaným vedlejším provozním režimem. Výsledkem je seznam, který zohledňuje pravidla, na nichž vznikla v pracovní skupině shoda.

Novela vyhlášky, o níž budou ještě rozhodovat zastupitelé, obsahuje nově třicet herních míst. Stanovená provozní doba vychází z nové právní úpravy hazardu v zákoně o hazardních hrách, která nabude účinnosti 1. ledna 2017.

„Návrh novely vyhlášky v sobě kromě připomínek komisí, odborů magistrátu či městské policie zahrnuje také zkušenosti s osvědčenými právními úpravami použitými ve srovnatelných městech a z aplikace stávající obecně závazné vyhlášky města. Návrh znění novely vyhlášky reflektuje rovněž novou právní úpravu hazardu v zákoně o hazardních hrách," říká Karel Vít, vedoucí odboru strategického plánování a projektového řízení.

Novela
- O tom, kde herny mohou zůstat, rozhodovala pracovní skupina.
- Herny se nemají nacházet ve vymezeném centru města, na nádraží a terminálu hromadné dopravy.
- Dále nemají být v blízkosti škol, zdravotnických zařízení a církví.
- Novelu obecně závazné vyhlášky o loteriích musí ještě posvětit zastupitelstvo Hradce Králové.