Kontrola kvality zmrzliny je v létě pro hygieniky každodenním chlebem. Nabízí se téměř na každém rohu a může být zdrojem tělu nebezpečných bakterií. „Pokud ve zmrzlině samotné nebo při jejím prodeji nejsou splněny požadavky na mikrobiologickou kvalitu, může spotřebitele překvapit například nevolnost, bolesti břicha, průjmy nebo zvýšená teplota,“ říká mluvčí Krajské hygienické stanice v Hradci Králové Veronika Krejčí s tím, že výsledky dosavadních kontrol dramatické nedostatky, které by akutně ohrožovaly zdraví lidí, nezaznamenaly.

Varovné signály

„Zaměřujeme se na místa s vyšší koncentrací lidí – koupaliště, turisticky atraktivní lokality, poutě, kulturní akce, festivaly, a vracíme se na místa, kde jsme se setkali s problémy v minulosti,“ vysvětluje strategii hygieniků Veronika Krejčí.

Jejich práce například u prodejního stánku na koupališti obnáší jak odebírání vzorků prodávané zmrzliny pro laboratorní rozbor, tak kontrolu hygieny prodeje. Její kritéria mohou - na rozdíl od nadlimitního obsahu nežádoucích bakterií v kornoutku - posoudit i sami zákazníci pouhým okem. Špinavý oděv prodávajícího, neuklizený pult a jeho okolí, zjevně neumytý zmrzlinový stroj, absence kleští nebo rukavic při manipulaci s kornouty jsou varovnými signály, které by zákazník podle hygieniků neměl podceňovat.

Vanilková

„Pokud zjistíme, že není dodržena mikrobiologická kvalita zmrzliny, nařizujeme obvykle pozastavení výroby a prodeje konkrétního druhu zmrzliny a sanaci výrobního stroje, do doby provedení opatření a doložení laboratorního rozboru s vyhovujícím výsledkem pak prodejce nemůže znovu obnovit přípravu a prodej daného druhu zmrzliny. Za pochybení pak hrozí prodejci pokuta. Pokud jsou zjištěny i další závady, můžeme nařídit například likvidaci surovin a potravin, sanaci provozovny, zakázat další činnost, která by mohla ohrozit zdraví veřejnosti nebo také nařídit uzavření provozovny,“ doplňuje Veronika Krejčí možnosti, které hygienikům nabízí zákon.

Jakákoliv pochybení podle jejích informací prodejci napravují velmi rychle a při opakovaných kontrolách procházejí takříkajíc na jedničku.

Nejčastějším hříšníkem mezi laboratorními výsledky rozborů zmrzlin je podle Veroniky Krejčí bezkonkurenčně vanilková stáčená.