Až do konce letošního školního roku tam budou taje dopravního značení a zásad první pomoci objevovat žáci 4. a 5. tříd hradeckých základních škol. Do budoucna přibudou také mateřinky. Děti se na rozlehlém hřišti plném semaforů, cedulí a pruhů učí nejen poznávat a reagovat na dopravní značení, ale také přivolat nebo poskytnout pomoc dalším účastníkům silničního provozu. „Žáky si dělíme na dvě skupiny. Jedna nejprve projde všechny křižovatky na hřišti a teoreticky se seznámí se značkami, pak nasedne v helmách na připravená kola a všechno si to vyzkouší. Druhá mezitím prochází školením přivolání pomoci a poskytnutí první pomoci," přiblížil program dopravní výchovy na třebešském dopravním hřišti Ivan Dubec vedoucí odboru prevence kriminality hradecké městské policie.

Michaela Zumrová