Již na podzim uplynulého roku strážníci doufali, že se od letošního ledna konečně „zbaví“ povinnosti umisťovat na úseky, v nichž měří rychlost, informativní značky. Bohužel marně.

Přestože Asociace strážníků městských a obecních policií ČR apeluje na poslance i senátory již více než půl roku, k projednání změny zákona zatím nedošlo.
„Obeslali jsme dopisem každého člena obou komor Parlamentu České republiky zvlášť. Podle informací, které máme k dispozici, by snad při jednáních o daném zákoně měla změna projít,“ uvedl Miroslav Stejskal, předseda Asociace strážníků městských a obecních policií ČR.

Kdy se navrhovaná úprava na stůl poslanců dostane, je zatím ve hvězdách. „Před koncem roku se sešlo kolegium ředitelů městských policií statutárních měst. Chtěli bychom, aby se podařilo docílit změny ještě před volbami,“ objasnil šéf hradeckých strážníků Miroslav Hloušek. Poznamenal, že teď už bude záležet jen na Parlamentu ČR. „Máme podporu jak ministerstva vnitra, tak svazu měst a obcí nebo také šéfa dopravní policie,“ dodal Hloušek.

Povinnost označit místa, kde městští policisté měří rychlost, začala platit od začátku loňského roku. Za tu dobu již strážníci museli řešit mnohá úskalí. Některá přetrvávají až dodnes. „Je to problém. Značky jsou poměrně velké a musíme kvůli tomu mít větší vůz. Na místě je potřeba značku dobře ukotvit, aby někoho nezranila, a také musíme vše nafotit a zadokumentovat, aby nás řidiči nemohli napadnout, že daný úsek nebyl označen,“ vyjmenoval jen několik problémů Miroslav Hloušek.