Bezplatné vyšetření mateřských znamének se v Hradci Králové uskuteční ve čtvrtek od 12 do 17 hodin a v pátek od 8 do 15 hodin ve speciálním stanu na Masarykově náměstí. Připraven bude i doprovodný program pro děti, účast firem s nabídkou dermatologické péče, poskytnutí informací o zhoubných nádorech a prevenci proti nim.

„Bezplatnou prohlídku kůže budou moci lidé absolvovat přímo na náměstích vybraných měst ve vybavených stanech s potřebným soukromím. Vyšetřeni budou všichni zájemci bez omezení věku a bez ohledu na to, u které zdravotní pojišťovny jsou registrováni," uvedl Libor Bedrlík, vedoucí odboru produktů a služeb České průmyslové zdravotní pojišťovny.