Na svém jednání tradičně řešila témata týkající se veškerého dění ve městě. Rada tak například diskutovala o rozšíření kamerového systému na Riegrově náměstí, řešila se také nejvhodnější nabídka u veřejné zakázky „Průzkum ekologické zátěže ve vybraných lokalitách v Hradci Králové“.

Rada se dále zabývala také řešením pěší a cyklistické dopravy v Ruseku a modernizací přestupního uzlu U Grandu.