Zhruba dvě třetiny dvacetihektarové plochy se původně chystala využít německá firma Brose. Chtěla postavit továrnu na automobilové součástky. Po několikaměsíčním čekání města na podpis smlouvy o pronájmu a následném prodeji pozemků Brose od záměru odstoupila.

Developeři z Maponu, kteří se už před časem dohodli s městem na pronájmu a budoucím odkupu zbývajících pozemků, projevili nyní zájem o celou zónu. Důležitou součástí chystaných smluv je závazek, že Mapon nechá vybudovat v území infrastrukturu na své náklady a odečte si je pak z ceny kupovaných pozemků. Městu Trutnov tím odpadne nutnost zafinancovat tuto infrastrukturu, což předtím kvůli urychlení výstavby továrny slíbilo firmě Brose. Šlo o částku 60 milionů korun, která by byla krytá krátkodobým úvěrem.

K tomu nyní zřejmě nebude muset dojít. Zastupitelstvo totiž společnost Mapon jako jediného zájemce o zónu Krkonošská koncem roku schválilo. „Čeká se jen na podpisy smluv, které připravujeme,“ potvrdil vedoucí majetkového odboru města Petr Kučera. Developeři chtějí průmyslovou zónu využít hlavně pro komerční účely.