Daří se jí také v oblastech, které zůstávají pro návštěvníka skryté a často se o nich nikdy ani nedozví. „Před několika dny dorazil do zoo dopis z ústředí organizace ISIS (Mezinárodní informační systém druhů) v USA, ve kterém nám gratulují k zařazení do padesátky šampionů kvality v zadávání dat,“ sdělil zoolog Martin Smrček.

ISIS je celosvětová organizace, která od roku 1973 monitoruje chovaná zvířata v zoologických zahradách a dalších chovatelských zařízeních šesti kontinentů. „Jen díky tomu máme dobrý přehled o početnosti jednotlivých druhů, kolísání stavů, úhynech i narození mláďat nebo přesunech zvířat a můžeme úspěšně a rychle reagovat ve prospěch jejich ochrany,“ doplnil Smrček.

Organizace ISIS má více jak 650 členů z celého světa a shromažďuje data týkající se více než 2 milionů zvířat. Do programu zvaného ARKS se u každého zvířete zadává věk, pohlaví, rodiče, místo narození, přesuny a nakonec úhyn. Podle kvality, přesnosti i včasnosti zadávaných dat získávají jednotlivé zoo body. „V oblasti přesnosti zadávání dat do plemenných knih jednotlivých druhů se do první padesátky nedostala žádná jiná zahrada z Česka, ale ani ze zemí bývalé východní Evropy. V kategorii Míra kontroly a potvrzení původu předků jsme se umístili s ratingem 99, ze sta možných, opět na samotném vrcholu. Do databáze ISIS jsme v loňském roce poskytli úctyhodných 8333 dat. To je až padesátinásobek proti zoologickým zahradám, které mají rating plných 100,“ vysvětlil náročnost projektu Martin Smrček.

Spolupráci s ISIS a zadávaní dat do programu ARKS mají v místní zoologické zahradě již mnoho let na starosti Kamil Čihák a Irena Máslová, která odpovídá za kvalitu zpracování dat.

Královédvorská zahrada je chovatelem mnoha afrických kopytníků, u řady druhů tu mohou návštěvníci vidět nejpočetnější stáda v Evropě, nebo dokonce na světě. Často se jedná o kriticky ohrožené druhy. Jejich chov je řízen centrálně, v rámci světových nebo evropských programů. „Vlastní chov je veden na nejvyšší úrovni, o naše odchovy mají zájem jak špičkové zoologické zahrady Evropy, tak organizace zabývající se reintrodukčními programy do Afriky. A dokonale vedená evidence je pro podobné účely nezbytná,“ uzavřel Smrček.(bm)