Do této doby Hradečany a parkující vozy nouzově ochránily před dalším možným sesuvem zeminy provizorně navrstvené zatěžkávací panely na patě svahu ohraničené mobilní zábranou. To bylo jediné možné řešení pro stabilizaci a zajištění svahu ihned po sesuvu tak, aby nedošlo k dalším újmám ve frekventovaném místě.

V těchto dnech je dokončován stavebně-geologický průzkum hradeb a na základě tohoto průzkumu v nejbližší době by měla být zahájena příprava projektové dokumentace. Celému procesu dali zelenou zastupitelé a vyčlenili na opravu hradeb u Adalbertina z rozpočtu města částku 5,7 milionu korun, která postačí na regeneraci zdi za Adalem až směrem k zástavbě sousedící s ulicí V Kopečku v celkové délce více než šedesát metrů.

„Po havárii opěrné zdi na konci března letošního roku je rizikový prostor provizorně stabilizován s omezenou časovou účinností. Tím, že staveniště převezme před koncem roku zhotovitel opravy, nemusí město hradit další dílčí opatření na místě, například instalaci železných zábran v hodnotě zhruba dva miliony korun, “ dodal vedoucí odboru správy majetku města Ondřej Votroubek.

Na hradbách nebudou prováděny další provizorní úpravy zabezpečení. Dle předběžných výsledků průzkumu budou muset být některé části zbourány a nahrazeny novými a ostatní části budou opraveny a staticky zajištěny. Lícní části nových zdí budou obloženy režným cihelným zdivem.

„Opěrnou zeď můžeme vzhledem k jejímu stavebnímu stavu rozdělit do pěti úseků. První je od schodiště na Severních terasách za Adal v délce asi devíti metrů, druhá je za Adalem v délce třiadvaceti metrů, třetí se nachází za parkovištěm od Adalu po zřícenou část zdi v délce zhruba dvanácti metrů. Čtvrtá část je identická s místem jarního sesuvu a měří téměř patnáct metrů a poslední etapou je úsek od poruchy po bývalý bar sousedící s ulicí V Kopečku,“ upřesnil navržený postup opravných prací Petr Jedlinský z firmy, jíž zastupitelé zajištění opravy svěřili.

(mv)