Silnice I/33 tvoří hlavní silniční spojení Hradce Králové s Polskem. Přes přejezd v Plotištích nad Labem denně projede více než 14 tisíc vozidel za den. K hustému provozu přispívají i kamiony proudící na Jaroměř až k hraničnímu přechodu v Bělovsi. Podle silničářů je proto křížení trati z Hradce Králové na Turnov se silnicí I/33 rizikové. Přejezd tak zruší.

„Cílem stavby je odstranění dopravní závady spočívající v úrovňovém křížení frekventované silnice I/33 a železniční tratě č. 041. V současném stavu představuje křížení jednokolejné neelektrifikované trati Hradec Králové – Turnov s komunikací I/33 rizikové místo,“ vysvětluje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v informačním letáku stavby.

Přejezd na I/33 brání plynulé dopravě:

Zdroj: Youtube

Koleje nově překlene mostní konstrukce. Nadjezd nepovede přímo v místě stávajícího přejezdu, ŘSD ho postaví o něco blíže Hradci. Šířku nadjezdu silničáři přizpůsobí případnému budoucímu zdvoukolejnění tratě a také výhledové elektrizaci trati.

Obyvatele Moravského Předměstí v Hradci Králové udivilo kácení desítek vzrostlých stromů a další zeleně mezi Mandysovou ulici, vilou Cristinou a kulturním střediskem Medium. Lesík tento týden téměř ze dne na den ustoupil nechtěné stavbě bytových domů.
Bezmoc na Moravském Předměstí. Místo lesíka vyrostou na sídlišti nechtěné domy

Kromě nadjezdu ŘSD postaví i přeložku stávající silnice I/33 na Jaroměř. Nová komunikace povede paralelně k té současné. „Přeložkou I/33 bude odstraněno přímé napojení několika sjezdů do přilehlých průmyslových areálů na silnici I. třídy. Začátek přeložky vychází z úpravy okružní křižovatky Plotiště a je ukončena na stávajícím mostě přes vodní tok Melounka,“ uvádí ŘSD v letáku.

Stávající úsek státovky bude sloužit jen jako příjezdová cesta do areálů zdejších firem. „Přeložkou dojde k přerušení stávajících přístupových cest, proto je v rámci stavby navržena komunikace sloužící pro zajištění přístupů. Tato komunikace vychází ze stávajícího sjezdu za železničním přejezdem a následně je vedena podél násypového tělesa přeložky až do místa, kde se napojuje na stávající cestu,“ vysvětluje ŘSD.

Vizualizace. Plánovaný úsek D35 povede v blízkosti obce Všestary.
Stavební povolení k D35 napadli obyvatelé i Všestary. Nechtějí hluk z dálnice

V místě, kde se přeložka kříží s ulicí Kotrčova, vznikne nová okružní křižovatka. Ta podle ŘSD zajistí napojení stávající silnice I/33, ulice Kotrčova a přilehlých průmyslových a obchodních areálů. Do okružní křižovatky bude napojeno šest křižovatkových větví. Jedna z větví zajistí připojení připravovaných průmyslových ploch, které by měly vzniknout v prostoru mezi přeložkou a ulicí Kotrčovou.

Dopravní zatížení přejezdu bude podle ŘSD do doby zprovoznění úseku D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří i nadále velmi vysoké.

Z křižovatky Kukleny na dálnici D11 u Hradce Králové, kterou dosud tvořily tři kvadranty, dostavbou vznikl pomyslný čtyřlístek.
Čtyřlístek na D11 je hotový. Po čtvrtém kvadrantu křižovatky Kukleny už se jezdí

„Stavba je důležitá i z hlediska zamýšlené výstavby severní tangenty v podobě přeložky silnice I/11. Pokud bude tato přeložka v dohledné době realizována, předpovídají dopravní modely v místě další zvýšení provozu,“ dodávají silničáři v infoletáku.

Stavbu by ŘSD mělo zahájit v roce 2026, zprovoznění se plánuje na rok 2028. Stavba má územní rozhodnutí, právní moci nabylo letos v listopadu.

Mohlo by vás zajímat: Experiment: Dálnice D35 mezi Úlibicemi a Hradcem ušetří až 15 minut jízdy

Zdroj: Deník/Kateřina Chládková