Jeho prezentace českého vzdělávacího systému zaujala prezidentku americké Gallaudetovy univerzity ve Washingtonu, jediné vysoké školy na světě, která je určena výhradně uživatelům znakového jazyka. „Jsem pyšná na to, že naše škola, která se věnuje žákům se sluchovými vadami, se úspěšně prezentovala na tak významném celosvětovém kongresu.

Problematika neslyšících mě zajímá a kraj významně přispívá ke zlepšení vzdělávacích podmínek pro tuto komunitu. Snažíme se, aby žáci i přes svůj handicap dosahovali co nejlepších vzdělávacích výsledků,“ říká náměstkyně hejtmana za oblast školství, Martina Berdychová.

Jan Novotný