Pro mnohé jsou už každodenní samozřejmostí. Chytré telefony a tablety, které máme „vždy" po ruce, jsou doslova „dobrým sluhou, ale zlým pánem".

Podle loňské statistiky Českého statistického úřadu připadá na jednu českou domácnost 2,06 mobilu. Mobilní telefony pak nejvíce v loňském roce využívali lidé starší 16 let a to v 98 procentech.

Více jak tři miliony dospělých pak denně využívají internet v chytrém telefonu. Není překvapením, že nejčastějšími uživateli mobilního internetu jsou mladí lidé od 16 do 24 let.

Podle statistik Česká republika vévodí evropskému žebříčku ve čtení on-line zpráv na internetu.

Přestože moderní technologie umožňují být „na síti" nepřetržitě a tím i přístup k bezpočtu informacím, druhou stranou mince jsou: ztráta pozornosti či neschopnost rozumného posouzení nalezených informací. Psychologové a učitelé si těchto negativních důsledků všímají.

Mobily a internet ubírají žákům pozornost. Lidé neumí třídit informace

Mladí lidé si dnes bez „chytrých" telefonu nedokáží představit komunikaci. Každodenní vyžívání mobilů, které ve valné většině umožňují i přístup k internetu - informacím, sociálním sítím a tak podobně, má ovšem i negativní dopady.

Není divu, že na tento fenomén se soustředí i pozornost odborníků. „V současné době provádíme velký výzkum u středoškoláků a učňovských studentů. Máme přibližně jeden a půl tisíce respondentů. Z dosavadních výsledků jsme zjistili, že téměř polovina lidí projevuje určitou míru závislosti na komunikaci prostřednictvím mobilu či tabletu," uvedl psycholog Jan Lašek.

Podle jeho mínění problém však neleží ani tak v rovině pozornosti, která by mohla být potenciálně narušena, ale spíše v neschopnosti uchopit racionálně informace. „Pozornost samotná je určitá psychická schopnost. Na druhé straně lidé dnes právě díky moderním technologiím mají přebytek podnětů. Člověk není zvyklý vybírat si samostatně to podstatné," doplnil Lašek.

Ať již je to mobil, tablet či počítač, stále jde jen o techniku, která sama o sobě nerozlišuje, jaká zpráva je správná či nesmyslná. Současným, nejen mladým, lidem chybí ve větší míře racionální kontrola nad informacemi z internetu. Podle Jana Laška se jedná o takzvanou „krizi vztahu k informacím." Symptomem současného světa je neověřování si informací, to se týká i jejich tvůrců. Obecně se dá situace podle psychologa popsat takto: „to bylo na internetu, to je pravda."

Studenti a mobily

Přestože školní řád ve většině případů používání mobilů žákům zakazuje, jeho respektování je věc druhá.

„V každém případě mobilní telefony či tablety odvádějí pozornost žáků. Studenti nejvíce sledují facebook a kontrolují jiné sociální sítě," svěřila se se zkušenostmi učitelka hradeckého gymnázia Petra Zemanská.

Udržení pozornosti při vyučování bylo pro žáky vždy problematické. V této době ovšem otázka pozornosti dostala díky mobilům i jiný rozměr.

„Studenti nemohou udržet pozornost celých 45 minut, to je známa věc. Ale dříve se  třeba dívali do stropu a tak si na chvilku odpočinuli, jenže dnes se dívají do mobilu a jejich pozornost je přenesena na něco jiného, takže si vlastně vůbec neodpočinou  O to více jsou poté nepozorní," upřesnila Petra Zemanská.

Ovšem z učitelské praxe si všímá i pozitiv. Přeci jen studenti na mobilech rychleji vyhledávají informace, slovíčka a tak dále.