„V rámci hradeckého okresu pracuje pouze 188 dentistů,“ uvedl Vít Hrubecký, mluvčí České stomatologické komory pro Královéhradecký kraj.
Z tohoto celkového počtu je jich 108 soukromých, 34 odborníků pracuje na hradecké stomatologické klinice Fakultní nemocnice, zbytek tvoří důchodci či lékařky na mateřské dovolené.

Jak Vít Hrubecký uvedl, průměrný věk zubařů je 50 let. „Přesvědčujeme již přesluhující lékaře, aby ještě neodcházeli do důchodu,“ dodal.
Dalším problémem je nedostatek absolventů lékařských fakult. Zájemců o studium přitom bývá dost, překážkou jsou velké finanční náklady na technické vybavení. Loni promovalo na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové 19 absolventů oboru stomatologie, čtyři zakončili studium zubního lékařství.

„Letos v září to bude 40 let, co působím v praxi. Mám asi 2100 pacientů, což je poměrně hodně. Zatím jsem nebyl nucen žádného odmítnout, přestože jako parodontolog přebírám do této specializované péče pacienty, doporučené jinými stomatology. Je to však velmi náročné na organizaci práce,“ řekl Jiří Ševčík, praktický zubní lékař působící ve Smiřicích. Podle jeho slov se bude situace ještě zhoršovat. „Situaci se snažíme řešit alespoň organizačně, tedy přesunem práce nevyžadující lékařskou erudici na spolupracovníky nelékaře. Většinou jde o dentální hygienistky, kterých je bohužel zatím také málo,“ prohlásil Jiří Ševčík. Nové pacienty příjímají pouze v Předměřicích nad Labem.


Jitka Jelínková

Stomatologů je dost, přesto sehnat volného skoro nezle