Ta nabízí pomoc při kompletní obnově veřejného, parkově upraveného prostranství. Na vybraný projekt nadace přispěje částkou ve výši až 25 milionů korun. Žádosti je možné podávat do konce března 2015. Realizace pak musí být do tří let.

Grantové výzvy 2014 se mohou zúčastnit města s více než osmi tisíci obyvateli a bez omezení také obvody a části větších měst. Nadační příspěvek je určen na obnovu nebo i založení veřejného prostranství: například parku, veřejně přístupné zahrady či rekreační zeleně. Pokrývat může až 90 procent celkových nákladů. Jednou z důležitých podmínek získání podpory je zapojení obyvatel města do projektu již od jeho přípravy.

„Projekt, který vybereme, musí vycházet ze skutečné poptávky a potřeb místní veřejnosti. Současně by měl být v souladu s plánem dlouhodobého rozvoje města. O úspěchu žadatele tak rozhodne především svědomitost přípravy projektového záměru," přibližuje hlavní podmínky grantové výzvy ředitelka Nadace Proměny Jitka Přerovská.

A dodává: „Nepodporujeme dílčí investice do zeleně nebo obnovy mobiliáře navrhované takzvaně od stolu, ale koncepční proměnu veřejného prostoru. A každý dobře fungující veřejný prostor je založen na spolupráci místní samosprávy, obyvatel města a odborníků."