Ornitologové na severozápadě napočítali 59 samečků sýčka.

„Počet samečků obhajujících teritoria byl letos stejný jako loni. Navýšení jsme ale zaznamenali u počtu hnízdních párů a více bylo letos také mláďat. Loni to bylo 26 párů s 62 mláďaty. Roli pravděpodobně hrála gradace hrabošů, která ale nebyla tak významná jako v roce 2020, aby počet mláďat ovlivnila výrazně. Tenkrát měli sýčci rekordní rok s 95 mláďaty,“ vysvětlil koordinátor ochrany sýčků z Ústavu biologie obratlovců AV ČR (ÚBO AV ČR) a České společnosti ornitologické (ČSO) Martin Šálek.

Populace sýčků v severozápadních Čechách je v Česku největší. Kromě toho tyto sovy žijí v malých počtech také v jiných regionech. „V Plzeňském kraji letos bylo 16 mláďat, v Jihomoravském 12 mláďat, v Královéhradeckém se sýčka pozorovat nepodařilo a v Libereckém byl zaznamenán pouze jeden samec,“ řekla terénní pracovnice programu Zachraňme sýčka Zuzana Holubová z České společnosti ornitologické (ČSO).

Výrazný pokles populace 

Sýček býval na českém území nejběžnější sovou, žily tu desítky tisíc párů. Za posledních dvacet let se ale jeho počet snížil o 94 procent na zhruba sto párů. Hlavním důvodem úbytku populace těchto sov je intenzivní zemědělství vedoucí ke ztrátě pestrosti krajiny a k velkým lánům, kde nemá sýček místo pro hnízdění ani co lovit. 

Jen málo mláďat sýčků se navíc dožije dospělosti kvůli tomu, že hynou v sudech, rourách a dalších pastech. Letos odborníci zaznamenali například dva sýčky sražené na silnici, mládě zapadlé do komína nebo zamotané do hromady provázků. 

Ornitologové tak prosí veřejnost, aby pomohla s odstraňováním technických pastí. To patří k pravidelným činnostem ochránců sýčků.

Letos odstranili v nových i stávajících teritoriích stovky takových pastí, zavěšují také bezpečné hnízdní budky.

„Také jsme rozvezli bezpečné napáječky do lokalit s chovem koní, aby se tu sýčci netopili. Úzká spolupráce s farmáři je pro ochranu sýčků naprosto nezbytná a jsme rádi, že nám mnohdy vycházejí vstříc a mají zájem tento kriticky ohrožený druh na své farmě podporovat a mají radost z vyvedených mláďat,“ doplnil Šálek.