Jak funguje hipoterapie:

| Video: Youtube

Stela je mohutná pětiletá kobyla chladnokrevného plemene slezský norik. Koně tohoto plemene bývají pracovití, mají dobrý charakter, jsou pohybliví a výborně zvládají chůzi i práci ve svažitých terénech. Pro svou klidnou povahu a snadnou ovladatelnost se řadí mezi ideální koně nejen na ježdění, ale i pro hiporehabilitaci.

Do Centra volného času Kostice, které se mimo jiné věnuje právě i hipoterapii, přišla podle jeho zástupců vysněná hiporehabilitační kobyla Stela v ten pravý čas. Svou prací pomohla velkému množství lidí s hendikepem, dnes však potřebuje podporu ona sama. Po komplikovaném porodu totiž ztratila sílu v nohách. Bez pomoci nedokáže stát ani chodit. Její hříbě ji přitom teď nutně potřebuje.

Svou chůzí pomáhala ostatním

I přesto, že je Stela teprve v období dospívání, dokázala už pomoci velkému množství lidí, kteří ji potřebovali. Ať už se jednalo o děti s opožděným psychomotorickým vývojem, dětskou mozkovou obrnou, nebo neurologickými či ortopedickými vadami. Svůj hřbet zkrátka mladá kobylka vždy ochotně nabízela k pomoci druhým.

„Stela svou práci vykonávala s neuvěřitelnou oddaností a láskou. Stala se nejen pomocnicí, ale i přítelkyní mnoha našich klientů,“ popisuje ochotu kobyly pomáhat instruktorka hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi a zdravotnice Justýna Hubalíková.

Co je to hiporehabilitace

  • Hiporehabilitace je léčebná metoda, jejíž název je sloučeninou řeckého hippos (kůň) a slova rehabilitace.
  • Je chápána jako metoda, jež pomáhá osobám s fyzickým postižením, například lidem upoutaným na invalidní vozík.
  • „Stále větší popularitu získává hiporehabilitace i v psychiatrii a psychologii. Pomáhá dětem a dospělým s duševními poruchami jako je deprese, poruchy nálad, schizofrenie, závislosti či dětem se syndromem ADHD,“ hovoří o léčebném procesu, který využívá pohyb koňského hřbetu či prostředí, ve kterém se kůň nachází, Česká hyporehabilitační společnost.

Komplikovaný porod a boj o život

Pak ale přišel komplikovaný porod, kdy museli všichni bojovat o Stelin holý život. V ohrožení se ocitlo i její hříbě, které nyní mámu urgentně potřebuje.

„Po náročném porodu, při kterém přišlo na svět krásné hříbátko Safira, jsme čelili řadě komplikací. První týdny byly plné obav, ale to nejtěžší přišlo, když se Stele v boxu rozjely nohy,“ hovoří o situaci bezprostředně po porodu instruktorka hipoterapie.

Kobyla zažila před převozem kritické chvíle, kdy všichni z plných sil bojovali za to, aby se jí nohy nerozjely úplně. Tak by prý byla ztracena veškerá naděje. V tomto stavu byla následně převezena zvířecí záchrankou, která je na podobné situace vybavena, do specializované kliniky. Ihned se začalo zjišťovat, zda Stela netrpí dalšími zdravotními komplikacemi. Zároveň začalo i přemýšlení nad vhodnou léčbou.

Problémy s chůzí i stáním

Pětiletá kobyla Stela nyní čelí závažným problémům s koleny, kvůli kterým není schopna pohybu, ani stoje bez opory. Nedokáže tak vykonávat svou práci, na kterou všichni spoléhají, ani se postarat o své hříbě. To ji přitom v těchto dnech potřebuje více než kdykoliv jindy.

„Přes všechny obavy a výzvy jsme se rozhodli nevzdat to. Stela nyní na klinice podstupuje náročné vyšetření a léčbu. Náklady na tyto zákroky jsou ale vysoké a již přesahují naše běžné finanční možnosti,“ přibližuje Justýna Hubalíková.

Aby mladé kobyle umožnila normální život a vrátila jí plné zdraví, prosí o pomoc veřejnost ve sbírce na Donio. Sbírka má za cíl poskytnout nezbytnou podporu jak hiporehabilitační kobyle Stele, tak i jejímu hříběti Safiře.

Vrátí se někdy ke své práci?

Zvíře je nyní kompletně závislé na svých pečovatelích. Pokud se vybere dostatečná částka, bude ošetřovatelům umožněno podstoupit opatření, která pomohou předejít dalším komplikacím. V ideálním případě se kobyla za nějaký čas zotaví.

„V následujících týdnech a měsících bude Stela potřebovat léky a speciální ortopedické podkovy. Její box bude muset být vhodně upraven, aby jí poskytl co největší komfort a bezpečí. Dále bude nutné zajistit speciální režim, v jehož rámci bude muset absolvovat po dvou hodinách kontrolované procházky. To bude s hříbětem náročné, ale nezbytné pro její zotavení,“ upřesňuje cíl sbírky.

Dále se z vybraných peněz uhradí přeprava zvířete na kliniku a zpět, veškeré náklady na vyšetření, léčebné zákroky a léky, ortopedické podkovy, ale i následné rehabilitace a vše potřebné pro rekonvalescenci.

Podpořit sbírku „Zpět na nohy – společně vrátíme do života kobylku i naše klienty“ na Doniu můžete ZDE. Přispět je možné jakoukoliv částkou.